กราบขอบพระคุณองค์กรที่ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thaigoodview.com ทุกท่าน

            หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2552 ในปีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนให้มี โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 

            ทั้งนี้ ในการประกวดครั้งที่ 3 ได้รับความกรุณาจากองค์กรต่างๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ดังนั้น ต้องขอขอบพระคุณองค์กรดังกล่าวเป็นอย่างสูง ดังรายชื่อต่อไปนี้ (หากมีผู้พบเห็นที่ใด กรุณาช่วยแจ้งเรา ที่แสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้ขอบพระคุณ)

            ส่วนท่านที่ต้องการจะนำแบนเนอร์ไปประชาสัมพันธ์ อ่านรายละเอียดที่ http://www.thaigoodview.com/node/70000

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์