หลักการพูดหน้าชั้นเรียน

รูปภาพของ sss28816

 

 หลักการพูดหน้าชั้นเรียน

ที่มา  http://www.thaigoodview.com/files/u31498/1197184186.jpg

การพูด คือ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราอาจจะต้องนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน หรือต้องพูดในที่สาธารณะเพื่อชักจูง รณรงค์ โน้มน้าวใจ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คนอื่น ๆ ฟัง
   ความสำเร็จในการพูดเพื่อนำเสนออยู่ที่ความสามารถในการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเสนอกับผู้ฟัง ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 มิติหลักๆ คือ

1. ผู้นำเสนอ
 ต้องสร้างก็คือความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้พูดแสดงตนเป็นผู้มีความรู้ดี มีความตั้งใจดี และแสดงอุปนิสัยที่ดี การสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดกับผู้ฟัง และความมีเหตุผลด้วยหลักฐานที่ดีในการสนับสนุน


   2.ผู้ฟัง
 สิ่งที่เราพูดนั้น ผู้ฟังอาจจะไม่ได้ยิน ไม่ตั้งใจฟัง ไม่เข้าใจ หรือไม่เชื่อเราทั้งหมด แต่เราสามารถทำให้ผู้ฟังสนใจได้ ถ้ารู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไร มีทัศนคติอย่างไรต่อเรา และเรื่องที่เรากำลังจะพูด ก็จะทำให้เตรียมเรื่องที่จะพูดได้ตรงกับใจของผู้ฟังมากขึ้น


3.การแสดงออกที่สะท้อน IQ. EQ. MQ. AQ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์