หลักการพูดหน้าชั้นเรียน

รูปภาพของ sss28816

 

 หลักการพูดหน้าชั้นเรียน

ที่มา  http://www.thaigoodview.com/files/u31498/1197184186.jpg

การพูด คือ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราอาจจะต้องนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน หรือต้องพูดในที่สาธารณะเพื่อชักจูง รณรงค์ โน้มน้าวใจ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คนอื่น ๆ ฟัง
   ความสำเร็จในการพูดเพื่อนำเสนออยู่ที่ความสามารถในการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเสนอกับผู้ฟัง ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 มิติหลักๆ คือ

1. ผู้นำเสนอ
 ต้องสร้างก็คือความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้พูดแสดงตนเป็นผู้มีความรู้ดี มีความตั้งใจดี และแสดงอุปนิสัยที่ดี การสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดกับผู้ฟัง และความมีเหตุผลด้วยหลักฐานที่ดีในการสนับสนุน


   2.ผู้ฟัง
 สิ่งที่เราพูดนั้น ผู้ฟังอาจจะไม่ได้ยิน ไม่ตั้งใจฟัง ไม่เข้าใจ หรือไม่เชื่อเราทั้งหมด แต่เราสามารถทำให้ผู้ฟังสนใจได้ ถ้ารู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไร มีทัศนคติอย่างไรต่อเรา และเรื่องที่เรากำลังจะพูด ก็จะทำให้เตรียมเรื่องที่จะพูดได้ตรงกับใจของผู้ฟังมากขึ้น


3.การแสดงออกที่สะท้อน IQ. EQ. MQ. AQ

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 285 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mayah
  • sss29925