หลักการประวิสรรชนีย์

รูปภาพของ sss27653

คำที่ไม่ต้องประวิสรรชนีย์
1. คำที่ออกเสียง "อะ" ไม่เต็มมาตรา ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น พยาน, ชนิด, ชนวน, ทวาย, อร่อย, ขโมย, ขจัด, ฉบับ, สบาย, พยุง, ชม้อย เป็นต้น
2. คำที่มีลักษณะเป็นอักษรนำ ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น กนก ขนม ขนาด ขนุน จรวด ฉลาด ผวา ถลา สลัด สนาม สมาน เป็นต้น
3. คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต และออกเสียง "อะ" ที่พยางค์หน้า ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น กรณี กวี คณิตศาสตร์ คหบดี คมนาคม นวรัตน์ สรณคมณ์ อรหันต์
4. คำสมาสซึ่งมีเสียง "อะ" ท้ายคำหน้า ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ธุรการ ธุรกิจ พลการ พลศึกษา สารคดี สาธารณสุข ศิลปศึกษา อาชีวศึกษา อิสรภาพ ฯลฯ
5. คำเดิมซึ่งไม่ประวิสรรชนีย์แผลงเป็นคำที่มี "ร" แทรก ก็ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น
จมูก - จรมูก
จวัก - จรวัก
ตลบ - ตรลบ
ตลอด - ตรลอด
สนาน - สรนาน
สนุก - สรนุก
ฯลฯ
6. คำไทยแท้ซึ่งย่อมาจากคำอื่นๆ ไม่ประวิสรรชนีย์
ทนาย - ท่านนาย แทนนาย
ธ - ท่าน เธอ ไท้
ณ - ใน ณ ที่นี้
พนักงาน - ผู้นักงาน พ่อนักงาน
พนาย - พ่อนาย
ฯพณฯ - พ่อเหนือหัวเจ้าท่าน พณท่าน พณหัวเจ้าท่าน
7. คำไทยที่แผลงมาจาก "ล" เป็น "มล" ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น
ลน - มลน
ลาน - มลาน
ลัก - มลัก
8. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่พยางค์หน้าออกเสียง อะ ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น
ภาษาเขมร เช่น กบาล ถนน พนม ผกา ฯลฯ
ภาษามลายู เช่น สังขยา สลัด สลาตัน สลัก ฯลฯ
ภาษาเปอร์เซีย เช่น สักหลาด องุ่น กลาโหม สรั่ง ฯลฯ
ภาษาทมิฬ เช่น อินทผลัม พนัส มนัส ฯลฯ
ภาษาเปอร์ตุเกส เช่น สบู่ ฯลฯ
ภาษาอังกฤษ เช่น สลุต สตู แสตมป์ ฯลฯ
ภาษาอาหรับ เช่น อิสลาม สุลต่าน มรสุม มัสยิด ฯลฯ

คำที่มักเขียนผิดเกี่ยวกับการประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
คำที่ประวิสรรชนีย์
ก กะลาสี กระบี่
ข ขะมุกขะมอม ขะมักเขม้น
ค คะนึง คะนอง คะเน คะมำ
จ จระเข้ จาระบี จะละเม็ด
ฉ ฉะนี้ ฉะนั้น ฉะอ้อน
ช ชะงัก ชะง่อน ชะโงก ชะนี ชะมด ชะตา
ต ตะพาน ตะพาย ตะโพก ตะโพน ตะเภา
ท ทะนง ทะนุถนอม ทะเบียน ทะมัดทะแมง ทะลัก ทะเล ทะเลาะ ทะวาย (มะม่วง)
ป ปะการัง ปะรำ ประหลาด ประนีประนอม
ผ ผะแดง (คับคั่ง) ผะดา (ค้ำชู) ผะออบ(โรคนกเขา) ผสม ผอบ
พ พะนอ พะวง พะวักพะวน พะว้าพะวัง
ม มะรืน มะลิ มะนิลา มะหะหมัด และชื่อผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วย "มะ" ทุกคำ
ล ละคร ละม่อม ละม้าย ละมุด ละมุน ละเมอ ละเมาะ ละเมิด ละโมบ ละไม ละออง ละลาย ละเอียด
ส สะกด สะกิด สะดม(ขโมย) สะดวก สะดึง สะบ้า สะพาน สะพาย สะเพร่า สะใภ้ สะระแหน่ สะอาง สะอาด สะอิดสะเอียน สะอึก สะอื้น
อ อะลุ้มอล่วย อะไหล่
คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ก กบาล กบี่(ลิง) กบฏ
ข ขบวน ขมุกขมัว
ค คทา คดี
ฉ ฉบัง ฉบับ เฉพาะ
ช ชนวน ชนะ ชนิด เชลย ชโลม
ต ตละ ตลบตะแลง
ท ทกล้า ทแกล้ว ทนาย ทบวง ทแยง ทลาย ทวาย
ป ปณต ปฏิทิน ปฐม
ผ ผจญ เผด็จ เผชิญ ผดุง
พ พนัน พม่า พยักเพยิด พยับ พยาน พยุง
ม มลาย มลายู
ล ลออ
ส สกัด สกา สดมภ์(เสา, หลัก) สดับ สตู สบง สบาย สบู่ สไบ สปริง เสบียง เสบย โสร่ง
อ อเนก อเนจอนาถ อลักเอลื่อ เอร็ดอร่อย

คำที่ไม่ต้องประวิสรรชนีย์
1. คำที่ออกเสียง "อะ" ไม่เต็มมาตรา ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น พยาน, ชนิด, ชนวน, ทวาย, อร่อย, ขโมย, ขจัด, ฉบับ, สบาย, พยุง, ชม้อย เป็นต้น
2. คำที่มีลักษณะเป็นอักษรนำ ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น กนก ขนม ขนาด ขนุน จรวด ฉลาด ผวา ถลา สลัด สนาม สมาน เป็นต้น
3. คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต และออกเสียง "อะ" ที่พยางค์หน้า ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น กรณี กวี คณิตศาสตร์ คหบดี คมนาคม นวรัตน์ สรณคมณ์ อรหันต์
4. คำสมาสซึ่งมีเสียง "อะ" ท้ายคำหน้า ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ธุรการ ธุรกิจ พลการ พลศึกษา สารคดี สาธารณสุข ศิลปศึกษา อาชีวศึกษา อิสรภาพ ฯลฯ
5. คำเดิมซึ่งไม่ประวิสรรชนีย์แผลงเป็นคำที่มี "ร" แทรก ก็ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น
จมูก - จรมูก
จวัก - จรวัก
ตลบ - ตรลบ
ตลอด - ตรลอด
สนาน - สรนาน
สนุก - สรนุก
ฯลฯ
6. คำไทยแท้ซึ่งย่อมาจากคำอื่นๆ ไม่ประวิสรรชนีย์
ทนาย - ท่านนาย แทนนาย
ธ - ท่าน เธอ ไท้
ณ - ใน ณ ที่นี้
พนักงาน - ผู้นักงาน พ่อนักงาน
พนาย - พ่อนาย
ฯพณฯ - พ่อเหนือหัวเจ้าท่าน พณท่าน พณหัวเจ้าท่าน
7. คำไทยที่แผลงมาจาก "ล" เป็น "มล" ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น
ลน - มลน
ลาน - มลาน
ลัก - มลัก
8. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่พยางค์หน้าออกเสียง อะ ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น
ภาษาเขมร เช่น กบาล ถนน พนม ผกา ฯลฯ
ภาษามลายู เช่น สังขยา สลัด สลาตัน สลัก ฯลฯ
ภาษาเปอร์เซีย เช่น สักหลาด องุ่น กลาโหม สรั่ง ฯลฯ
ภาษาทมิฬ เช่น อินทผลัม พนัส มนัส ฯลฯ
ภาษาเปอร์ตุเกส เช่น สบู่ ฯลฯ
ภาษาอังกฤษ เช่น สลุต สตู แสตมป์ ฯลฯ
ภาษาอาหรับ เช่น อิสลาม สุลต่าน มรสุม มัสยิด ฯลฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์