หลักการใช้ สระ อำ อัม อำม และอรรม

รูปภาพของ sss27653
หลักการใช้ สระ อำ อัม อำม และอรรม
โดยมีหลักการออกเสียงและสังเกต ดังนี้
๑. คำไทยและคำที่มาจากภาษาตะวันออก  ยกเว้นคำที่มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต พยางค์ที่ออกเสียง อำ เช่น
ขำ นำ ยำ กำเนิด
๒. คำที่มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
- ใช้ อัม เมื่อตามด้วย ปะ ( ป ผ พ ภ ม )
- ใช้อาม เมื่อแผลงมาจากสระอะ มี ม ตาม
- ใช้ – รรม เมื่อแผลงจาก – รม ในภาษาสันสกฤต

หลัการใช้ไม้ไต่คู้  มีหลักสังเกต ดังนี้
-  ใช้ในคำว่า ก็
-  ใช้ในภาษาที่มีสระประสม เอะ แอะ เอาะ เมื่อมีตัวสะกด
หลักการใช้สระ อำ อัม อำม
1 สระอำ มีวิธีใช้ดังนี้
1. ใช้กับคำไทยแท้ที่ออกเสียง "อำ" โดยทั่วไป เช่น จำ คำ นำ อำ ดำ ขำ รำ กำ งำ ฯลฯ
2. ใช้คับคำที่แผลงมาจากบาลีสันกฤตและเขมร เช่น เกิด เป็น กำเนิด, คูณ เป็น คำนวณ, ตรวจ เป็น ตำรวจ, ระวิ เป็น รำไพ, ปราบ เป็น บำราบ, เจียร เป็น จำเนียร, ชาญ เป็น ชำนาญ, อมาตย์ เป็น อำมาตย์, ตรัส เป็น ดำรัส, อมฤต เป็น อำมฤต , อมหิต เป็น อำมหิต ฯลฯ
3. ใช้เขียนภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาบาลี-สันสกฤต และ เขมร หรือภาษาตระกูลยุโรปที่ออกเสียง "อำ" เช่น กำปั่น กำแหง กำยาน กำมะหยี่ ตำมะหงง สำเภา อำพัน รำมะนา ไหหลำ กำมะลอ สำปั้น ฯลฯ
2. สระ อัม มีวิธีใช้ดังนี้
1. ใช้เขียนคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ซึ่งออกเสียง อะ มีตัว "ม" สะกด เช่น คัมภีร์ มาจาก คมฺภิร, อัมพร มาจาก อมฺพร, สัมผัส มาจาก สมฺผสส, สัมพันธ์ มาจาก สมฺพนฺธ, อัมพาต เป็น อมุพาต ฯลฯ
2. ใช้กับคำที่เกิดจากคำนฤคหิต สนธิกับพยัญชนะ ในวรรค ป (ป ผ พ ภ ม) เช่น สํ + ปทา เป็น สัมปทา, สํ+ภาร เป็น สัมภาระ, สํ+ภาษณ เป็น สัมภาษณ์, สํ+มนา เป็น สัมมนา ฯลฯ
3. สระ อำม มีวิธีการใช้ดังนี้
• ใช้เขียนคำแผลงจากภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีเสียงสระ "อะ" และมี ม ตาม คือจากคำ "อม" แผลง อะ เป็น อำ จึงกลายเป็น "อำม" เช่น กมลาสน เป็น กำมลาสน์, อมร เป็น อำมร, อมาตย์ เป็น อำมาตย์, อมรินทร์ เป็น อำมรินทร์, อมหิต เป็น อำมหิต, อมฤต เป็น อำมฤต ฯลฯ
คู่มือ-เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป
อาจารณ์สุทิศ เชื่อมาก
หลักการใช้ รร (รอหัน)
รร มีหลักการใช้ดังนี้ คือ
1. ใช้กับคำที่แผลงมาจาก ร (รอ เรผะ ในภาษาสันสกฤต) เช่น กรฺม - กรรม, ขรฺค - ขรรค์, ธรฺม - ธรรม, ปฺรวต - บรรพต, ภรฺตา - ภรรดา, บารฺค - มรรคา, สรฺจ - สรรพ, สวรฺค - สวรรค์
2. ใช้กับคำไทยที่แผลงมาจากคำอื่นๆ
• แผลงมาจาก "กระ" เช่น กระเจียก - กรรเจียก, กระเช้า - กรรเช้า/กระเชียง - กรรเชียง/กระโชก - กรรโชก, กระแซง - กรรแซง, กระพุ่ม - กรรพุ่ม
• แผลงมาจาก ค ควบ ล หรือ "คละ" เช่น คลอง - ครรลอง, ไคล - ครรไล
• แผลงมาจาก ประ เช่น ประกวด - บันกวด, ประจุ - บรรจุ, ประจง - บรรจง, ประจบ - บรรจบ, ประจวบ - บรรจวบ, ประเจิด - บรรเจิด, ประดา - บรรดา, ประทัด - บรรทัด, ประทุก - บรรทุก, ประลัย - บรรลัย, ประลุ - บรรลุ, ประสาน - บรรสาน
• แผลงมาจาก บริ ปริ เช่น ปริยาย - บรรยาย, บริษัท - บรรษัท, ปริหาร - บรรหาร
• แผลงมาจากคำพยางค์หน้าที่ออกเสียง "อะ" เช่น จะลุง - จรรลุง, ปราย - บรรยาย, เผอิญ - พรรเอิญ, สรเสริญ - สรรเสริญ
คู่มือ-เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป
อาจารณ์สุทิศ เชื่อมาก
หลักการใช้ บรร - บัน
การใช้ "บัน" และ "บรร" มักใช้ผิดและสับสน มีหลักสังเกตอยู่ว่า คำใดเป็นคำแผลง ก็ให้ใช้ "บรร" แต่ถ้าไม่ใช่เป็นคำแผลงให้ใช้ "บัน" เช่น
• คำที่ใช้ "บรร" บรรจบ บรรจวบ บรรจุ บรรเจิด บรรณาการ บรรณาคม บรรณาธิการ บรรทุก บรรเทา บรรพบุรุษ บรรพชา บรรพชิต บรรพต บรรยง (ทำให้งาน, ทำให้ดี บรรยงค์(ที่นั่ง) บรรยเวกษก์ บรรยาย บรรลัย บรรลุ บรรเลง บรรษัท บรรหาร
• คำที่ใช้ "บัน" บันกวด บันจวบ บันจอย บันดาล บันดล บันโดย บันได บันทึก บันทึง บันเทิง บันลือ บันเหิน หรือ บันดาลลงบันได บันทึกให้ดูจงดี รื่นเริงบันเทิงมี เสียงบันลือสนั่นดัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 184 คน กำลังออนไลน์