สมบัติของเสียง

รูปภาพของ sss27889

สมบัติของเสียง
1.การสะท้อนของเสียง
-มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน
-ทิศทางคลื่นตกกระทบ เส้นแนวฉากและทิศทางคลื่นสะท้อนต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
-ถ้าเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปความหนาแน่นมาก จะกลับเฟส ส่วนถ้าเคลื่อนจากความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อย จะได้เฟสคงเดิม
-เสียงสะท้อน (echo) คือ เสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นแล้วสะท้อนกลับมา

 

 

2.การหักเหของเสียง
-เสียงเคลื่อนที่ผ่าตัวกลางคนละชนิด จะทำให้อัตราเร็วเสียงเปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็ทำให้อัตราเร็วของเสียงเปลี่ยนแปลงด้วย คือ กฏของสเนลล์

 

3.การแทรกสอดของเสียง
-เกิดได้ต่อเมื่อคลื่นแสง 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิดการรวมตัวกันและแทรกสอดกันเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่างบนฉาก โดยแหล่งกำเนิดแสงจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ (Coherent Source) คือเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงความถี่เดียวกัน และความยาวคลื่นเท่ากัน
เฟสตรงกัน : จุดปฏิบัพ dsinθ =|S1P - S2P|
= nλ

เฟสตรงกัน : จุดบัพ dsinθ = |S1P - S2P| =(n - 1/2)λ

ถ้าเป็นเฟสตรงข้ามให้สลับสูตรการจุดปฏิบัพเป็นจุดบัพ และจุดบัพเป็นจุดปฏิบัพ
4.การเลี้ยวเบนของแสง
-เกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางในตัวกลางเดียวกัน 
 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 11 คน และ ผู้เยี่ยมชม 399 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • sss29788
  • sss29686
  • sss29643
  • sss29752