สมบัติของเสียง

รูปภาพของ sss27889

สมบัติของเสียง
1.การสะท้อนของเสียง
-มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน
-ทิศทางคลื่นตกกระทบ เส้นแนวฉากและทิศทางคลื่นสะท้อนต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
-ถ้าเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปความหนาแน่นมาก จะกลับเฟส ส่วนถ้าเคลื่อนจากความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อย จะได้เฟสคงเดิม
-เสียงสะท้อน (echo) คือ เสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นแล้วสะท้อนกลับมา

 

 

2.การหักเหของเสียง
-เสียงเคลื่อนที่ผ่าตัวกลางคนละชนิด จะทำให้อัตราเร็วเสียงเปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็ทำให้อัตราเร็วของเสียงเปลี่ยนแปลงด้วย คือ กฏของสเนลล์

 

3.การแทรกสอดของเสียง
-เกิดได้ต่อเมื่อคลื่นแสง 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิดการรวมตัวกันและแทรกสอดกันเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่างบนฉาก โดยแหล่งกำเนิดแสงจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ (Coherent Source) คือเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงความถี่เดียวกัน และความยาวคลื่นเท่ากัน
เฟสตรงกัน : จุดปฏิบัพ dsinθ =|S1P - S2P|
= nλ

เฟสตรงกัน : จุดบัพ dsinθ = |S1P - S2P| =(n - 1/2)λ

ถ้าเป็นเฟสตรงข้ามให้สลับสูตรการจุดปฏิบัพเป็นจุดบัพ และจุดบัพเป็นจุดปฏิบัพ
4.การเลี้ยวเบนของแสง
-เกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางในตัวกลางเดียวกัน 
 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์