กรมทรัพย์สินฯ ชวนประกวด “คาแรคเตอร์” โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

        กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นนักคิดจัดประกวดคาแรคเตอร์ “โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมส่งผลงานการออกแบบสะท้อนแนวคิด  ดึงวัฒนธรรมไทยมาใส่การพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหรือสินค้า  ซึ่งชิ้นงานที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์   ผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ Mascot ของที่ระลึก หรือถูกนำไปผลิตเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ อาทิ T-shirt หมวก แก้วน้ำ 
        ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสะท้อนถึง แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงการนำเอาองค์ความรู้ หรือความคิดสร้างสรรค์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดการ ผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสม   ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2553  ผู้ชนะเลิศจะไดทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipthailand.go.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด โทร. 02-631-2290-5 ต่อ 311

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์