::.....ความหมายของวัฒนธรรม.....::

รูปภาพของ sss27717
วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มนุษย์ในสังคมสร้างขึ้นและยอมรับร่วมกัน
วัฒนธรรมในความหมายกว้าง หมายถึง ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
วัฒนธรรมในความหมายแคบ หมายถึง เฉพาะสิ่งที่ดีงาม

วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่
1.วัตถุธรรม คือ วัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น บ้านเรือน ข้าวของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ
2.เนติธรรม คือ กฎระเบียบ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่มกันได้อย่างปกติสุข โดยมักมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม เช่น กฎหมาย ระเบียบวินัยต่าง ๆ ฯลฯ
3.สหธรรม คือ วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน เป็นแบบแผนความประพฤติที่ยอมรับกันดีว่า มีความเหมาะสม แต่ไม่มีบทลงโทษชัดเจนเหมือนเนติธรรม เช่น การเข้าแถวเพื่อรับบริการต่าง ๆ ระเบียบในการประชุม มารยาทที่ควรปฏิบัติในโอกาสต่าง ๆ ฯลฯ
4.คติธรรม คือ ปรัชญา แนวคิด ศาสนา ความเชื่อถือที่ยึดถือเป็นแนวทาง ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ ศรัทธา ฯลฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์