กลุ่มที่3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)

รูปภาพของ sss27598

                 

                            

 

กลุ่มที่3 บุคลิกภาแบบมีศิลปะ (Artistic)

    เป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบมีศิลปะ หรือมีจินตนาการ  (Artistic)  ใช้อักษรย่อ A ชอบแสดงออก ไม่คล้อยตามผู้อื่น ชอบริเริ่มไม่เอาอย่างใคร

ทำงานอย่างอิสระ ชอบไตรตรอง ไม่ชอบสัมพันธ์เป็นส่วนตัวโดยตรงกับใคร ชอบคิดค้นเกี่ยวกับการแสดงออกทางศิลปกรรม มีความสามารถทางดนตรี

สามารถเข้าร่วมวงประสานเสียงร้องเพลง หรือแสดงบทต่างๆได้ อ่านหนังสือแบบเสดงความรู้สึกได้ ชอบฟังเพลง ชอบดูละคร

มีความสามารถทางการเขียนภาพและการปั้นได้ไกล้เคียงความจริง เขียนหนังสือและแต่งกลอนได้ดี เป็นนักตกแต่ง นักดนตรี ไม่ชอบระเบียบแบบแผน

[[ลักษณะทั่วไปของกลุ่มบุลคลที่3 Click!!]]

<<BACK

H-O-M-E

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี