รูปร่าง รูปทรง

กลับหน้าแรก       กลับหน้าองค์ประกอบของศิลป์

รูปร่าง รูปทรง [Form & Shape]

          รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิต