ประวัติผู้แต่ง

รูปภาพของ sss28813

                                  

 

 

 http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/671/3671/images/K2.jpg

 ประวัติผู้แต่ง ชื่อ : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ประวัติโดยย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2425  เวลา 7.20 น. ในเรือลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่ตำบลบ้านม้า  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นบุตรคนที่ 4 ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ  กับหม่อมแดง  ปราโมช  โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เกิดระหว่างที่พระองค์เจ้าคำรบ  เดินทางไปรับตำแหน่งที่มณฑลพิษณุโลก  หลังจากนั้นไม่นาน  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง  ได้เสด็จประพาสมณฑลพิษณุโลก  พระองค์เจ้าคำรบได้ปลูกพลับพลารับเสด็จและทรงอุ้ม  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เข้าเฝ้าด้วย  ปรากฏว่าดิ้นยืดแขนยืดขาจึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อว่า “คึกฤทธิ์”

          เริ่มเรียนที่โรงเรียนวังหลัง  และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  จนสอบได้ชั้นมัธยมปีที่ 7 จากนั้นไปศึกษาต่อที่  Trent  College  และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษ  ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม  ในสาขาปรัชญา  เศรษฐศาสตร์และการเมือง  ภายหลังได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  อีกหลายสาขาวิชา

            เริ่มทำงานที่กรมสรรพากร  และถูกเกณฑ์ทหารตอนสงครามอินโดจีน  ได้ยศสิบตรี  จากนั้นไปทำงานธนาคารไทยพาณิชย์  ที่ลำปาง  และกลับมาทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ  ได้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อ  “ก้าวหน้า”  เมื่อพ.ศ. 2488  จากนั้นนายควง  อภัยวงศ์ ชวนไปก่อตั้งพรรคใหม่ชื่อ “ประชาธิปัตย์”โดยนายควง  อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เป็นเลขาธิการพรรค  อยู่สู้ในสภา 2 ปี ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดนายควง  อภัยวงศ์  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2490 พลโทผิน ชุณหะวัณ  ทำรัฐประหารแต่ยังไม่พร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลของตนเองจึงไปชวนนายควง  อภัยวงศ์  กลับมาเป็นนายยกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีลอย  สั่งราชการกระทรวงการคลัง  แต่อยู่ได้เพียง 5 เดือน  จอมพลป.พิบูลสงคราม  ก็ขึ้นบริหารประเทศแทน

            วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2491 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ประกาศลาออก  จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกลางสภา  และลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะคัดค้านการขึ้นเงินเดิอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  ในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์สมยอมกับรัฐบาล  จากนั้นได้ยุติบทบาททางกรเมืองโดยตรงอยู่นานจนหลังเหตุการณ์  14  ตุลาคม พ.ศ. 2516  จึงจัดตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง  “กิจสังคม”  และจากการเลือกตั้งเมื่อพ.ศ. 2518  แม้พรรคกิจสังคมจะได้รับเลือกมาเพียง  18  คน แต่  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมชก็สามารถเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลผสม  และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่  12  สมีนาคม พ.ศ.2518 – 20  เมษายน 2519   

            ในส่วนที่เกี่ยวกับการประพันธ์  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  ได้เริ่มเขียนบทสักวา  บทความ  และสารคดี  ลงในหนังสือพิมพ์  “เกียรติศักดิ์”  เป็นประจำ  ตั้งแต่ช่วงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพ.ศ. 2489  เพราะสละ  ลิขิตกุลบรรณาธิการยุคนั้นผู้สนิทคุ้นเคยขอร้องให้ช่วยเขียน  และได้กลายเป็นนักเขียนจริงจังเมื่อออกหนังสือพิมพ์  “สยามรัฐ”  รายวันของตนเอง  ตั้งแต่วันที่  25 มิถุนายน  พ.ศ. 2493  เป็นตันมา  โดยระยะแรก ถูกบรรณาธิการคือ  สละ  ลิขิตกุล ของให้เขียนวันละ 3  เรื่อง  มีเรื่องยาวประจำคือ  สามก๊กฉบับ นายทุน  บทบรรณาธิการ  และเก็บเล็กผสมน้อย  ในระยะต่อมาก็มีงานเขียนอื่นๆ  อีกมาก  รวมทุกประเภทมากกว่าร้อยเรื่องและล้วนได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างกว้างขวางทั้งสิ้นนวนิยายเรื่อง  สี่แผ่นดิน  กับ  ไผ่แดง  ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  หลายชีวิต  แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น  เป็นต้น  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  จึงได้ประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  เมื่อ พ.ศ. 2528

            ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  สมรสกับ  ม.ร.ว. พักตร์พริ้ง ทองใหญ่  มีบุตรธิดาด้วยกัน  2  คนคือ  ม.ล.รองฤทธิ์  และ ม.ล.วิสุมิตรา  ปราโมช ต่อมาแม้จะหย่าขาดจากกัน  แต่ต่างก็ไม่สมรสใหม่และไม่ได้โกรธเคืองกัน โดย  ม.ร.ว.พักตร์พริ้งอยู่กับลูกชายคือ  ม.ล.รองฤทธิ์  ที่บ้านในซอยสวนพลูติดกับบ้านของ  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  และยังไปมาดูแลทุกข์สุขกันเสมอ

            ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายบทบาท  ทั้งในฐานะนักการเมือง  นักการธนาคาร นักพูด  นักเขียน  ศิลปินระดับที่เคยร่วมแสดงภาพยนตร์กับฮอลลีวู้ด  และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะโขนนักศึกษาธรรมศาสตร์ ฯลฯ  จนได้รับยกย่องเป็นปราชญ์ของเมืองไทยที่ชาวต่างประเทศยอมรับกว้างขวาง  และได้รับพระราชทานยศกรณีพิเศษเป็นพลตรี  แต่ที่นับว่าประสบความสำเร็จสูงสุดและได้กระทำอย่างต่อเนื่องมากที่สุดคือ  งานประพันธ์  แม้ในระยะหลังเมื่อมีอายุมากแบ้ว  สุขภาพไม่แข็งแรงนักก็ยังเขียนบทความในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน  อยู่เป็นประจำ  รวมทั้งนวนิยายเรื่องสุดท้ายคือ  “กาเหว่าที่บางเพลง”

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 145 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903
  • flakesearly
  • nbr13942