ละครและวัฒนธรรมในกรุงโรม

รูปภาพของ sss27503

นักวิจารณ์การละครในโรม : โฮเรส (Horace)

          เช่นเดียวกับการละครโรมันการวิจารณ์ละครนั้นมีพื้นฐานมาจากงานเขียนของคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอริสโตเติล นักเขียนทฤษฏีการละครและวิจารณ์งานละครที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในยุคโรมันคื่อโฮเรส  (Horace)  ซึ่งบางครั้งได้รับสมญาว่า “อริสโตเติลแห่งโรมัน”  งานเขียนของโฮเรสที่ชื่อว่า     อาร์ส โพเอติคกา Ars Poetica (The Art ofPoetry) เป็นงานเขียนที่เกี่ยวกับการวิจารณ์ละครภาษาละตินที่เป็นระบบเล่มเดียวที่ยังคงอยู่มาในปัจจุบันงานเขียนของโฮเรสเป็นที่รู้จักของนักเขียน  นักวิชาการในยุคเรเนซองส์มาก่อนที่จะมีการค้นพบงานของอริสโตเติล  จึงมีผลให้งานเขียนชิ้นนี้ของโฮเรสมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อทฤษฏีการละคร  ตลอดจนโครงสร้างของละครในยุคเรเนซองส์

ที่มา http://www.bloggang.com/data/nailert/picture/1235486794.jpg

 

          ในงานเขียนของโฮเรสนั้นไม่ได้ลึกซึ้งและมุ่งที่รายละเอียดอย่างอริสโตเติล  โฮเรสสร้างกฏว่าสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมไม่ควรนำมาปนกัน
โศกนาฏกรรมควรเป็นเรื่องของชนชั้นสูง กษัตริย์ในขณะที่สุขนาฏกรรมเป็นเรื่องของสามัญชนคนธรรมดา ละครควรมี 5 องก์และมีตัวละครที่พูดเพียงสามคน
ปรากฏตัวในเวลาเดียวกันนอกจากนี้เทพเจ้าไม่ควรจะปรากฏตัวนอกเสียจากว่ามีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง  คอรัสควรใช้เพื่อให้การกระทำในเรื่องดำเนินต่อไปใช้ในการเพิ่มระดับศีลธรรมในเรื่องตลอดจนให้คำแนะนำการตัดสินที่ดี  โฮเรสรู้สึกว่าละครมีเพื่อ to profit and to pleaseกล่าวคือละครไม่ควรที่จะให้ความบันเทิงอย่างเดียวแต่ควรสอนคนดูด้วยซึ่งความเห็นในส่วนนี้ไม่มีอยู่ในงานของอริสโตเติล  แต่นักวิจารณ์ชาวเรเนซองส์ตั้งไว้เป็นกฏของการละคร 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903