สารและสสาร

รูปภาพของ sss27714

  

 

                สารและสสารเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมาย สารต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันล้วนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสารและสสาร สารต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุับัน เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้จัดทำขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสารต่างๆมักมีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป เพราะในปัจจุบันวิวัฒนาการของมนุษย์มีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสารและสสารก็มีมากขึ้น สารต่างๆในปัจจุบันมีส่วนประกอบ สถานะและสมบัติของสารแตกต่างกันออกไป  เนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย จะได้รู้ถึงส่วนประกอบของสาร สมบัติของสารว่าเป็นกรดหรือเบส จึงนำเสนอเรื่องนี้ขึ้น

ขอขอบคุณ

คุณครู จำเริญ บุญยืน

ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำบล็อกนี้เสร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ทำต่อไปเรื่อยๆนะ

 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจ ขอมอบลูกไก่ให้ไปเลี้ยงจ้า

 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27699

วิทยาศาสตร์แสนสนุก 5555

กระจิ๊ดริ๊ด น่ารัก ^O^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 160 คน กำลังออนไลน์