สารและสสาร

รูปภาพของ sss27714

  

 

                สารและสสารเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมาย สารต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันล้วนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสารและสสาร สารต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุับัน เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้จัดทำขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสารต่างๆมักมีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป เพราะในปัจจุบันวิวัฒนาการของมนุษย์มีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสารและสสารก็มีมากขึ้น สารต่างๆในปัจจุบันมีส่วนประกอบ สถานะและสมบัติของสารแตกต่างกันออกไป  เนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย จะได้รู้ถึงส่วนประกอบของสาร สมบัติของสารว่าเป็นกรดหรือเบส จึงนำเสนอเรื่องนี้ขึ้น

ขอขอบคุณ

คุณครู จำเริญ บุญยืน

ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำบล็อกนี้เสร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ทำต่อไปเรื่อยๆนะ

 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจ ขอมอบลูกไก่ให้ไปเลี้ยงจ้า

 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27699

วิทยาศาสตร์แสนสนุก 5555

รูปภาพของ sss27842

กระจิ๊ดริ๊ด น่ารัก ^O^

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์