สิ่งประดิษฐ์ กระปุกออมสินวิเศษใบนี้

รูปภาพของ ablpnton
 • 1.กระดาษสีแข็ง จำนวน 2 สี
 • 2. กาวและกาวตราช้าง
 • 3. กรรไกร
 •  4.คัตเตอร์
 • 5.ดินสอ

 • ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปทรงเลขาคณิต คือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 10 ซม. ยาว 24 ซม. จำนวน 4 ชิ้น (ส่วนตัว)
 • ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปทรงเลขาคณิต คือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 5 ซม. ยาว 10 ซม. จำนวน 4 ชิ้น (ส่วนล่าง)
 • ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปทรงเลขาคณิต คือสามเหลี่ยม ขนาดความกว้าง 7 ซม. ยาว 10 ซม. จำนวน 4 ชิ้น (ส่วนหัว)
 • กระดาษแข็งที่ตัดออกเป็นส่วนๆ เหลือเศษนิดหน่อยเพื่อสามารถพับเข้ามาให้ประกอบติดกาวได้
 • จากนั้นนำแต่ละส่วนมาประกอบติดกันให้เป็นรูปร่าง ส่วนหัวจะได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ส่วนตัวจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวตั้ง และส่วนท้ายจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผื่นผ้าแบบแนวนอน
 • คราวนี้จะได้ทั้ง 3 ส่วนครบตามจำนวน ทำการประกอบส่วนหัวและตัวติดกัน โดยตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปะที่ด้านล่างของสามเหลี่ยม จากนั้นใช้กาวตราช้างทาบริเวณขอบของสี่เหลี่ยม เพื่อให้กาวติดกับส่วนตัว (เราก็จะได้ส่วนหัวกับส่วนตัวเรียบร้อย)
 • ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปะที่ด้านบนและล่างของสี่เหลี่ยมส่วนท้ายเพื่อประกอบติดเป็นกระปุกออมสินที่สมบูรณ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 406 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak