เชื้อร้ายทำลายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ kuonchai2540

      ไวรัสคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอันตรายมากเพียงใด แต่ปัญหาทุกอย่างก็มีทางแก้และการป้องกันก่อนที่จะเกิดนะครับ ถ้าหากเราเข้าใจการทำงานของพวกมัน ผมได้ศึกษาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบคำตอบที่เราจะสามารถป้องกันปัญหาไวรัสได้ ซึ่งคุณผู้อ่านสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่าย ๆ เพื่อป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับ...ท่านผู้อ่านลองศึกษาและปฏิบัติตามครับ....

ที่มาของภาพ : http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=tmet20&id=898

คำแนะนำและป้องกันไวรัส ผมได้ศึกษาแล้วสรุปมีอยู่ 9 ประการ คือ
    1. เราควรสำรองไฟล์ข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอครับ ซึ่งอาจเป็นการสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกเครื่อง เช่น แฮนดี้ไดร์ว ฮาร์ดดิสก์แบบถอดได้ แผ่นซีดี เป็นต้นครับ...     
    2. เครื่องผู้อ่านมีฮาร์ดดิสก์แล้ว ก็ควรใช้ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์และอย่าเรียกดอสจากฟล็อปปี
         ดิสก์
    3. ไม่ควรเรียกโปรแกรมที่ติดมากับดิสก์อื่นถ้าไม่จำเป็น      
    4. เราควรเสาะหาโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใหม่และมากกว่าหนึ่งโปรแกรมจากคนละบริษัทเพื่อตัดสินใจ
         เลือกใช้งาน      
    5. เราควรเรียกใช้โปรแกรมตรวจหาไวรัสเป็นช่วง ๆ
    6. เรียกใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝ้าดูทุกครั้ง      
    7. เลือกคัดลอกซอฟต์แวร์เฉพาะที่ถูกตรวจสอบแล้วใน Bulletin Board System (BBS) ถ้าเป็นภาษาไทยก็
         คือศูนย์บริการข้อมูลสื่อสารสนเทศ
    8. ถ้าเครื่องไม่สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการจากฮาร์ดดิสก์ได้ละก็ ควรเตรียมแผ่นฟลอปปีดิสก์ หรือ ซีดี
         รอมที่ไว้สำหรับให้เรียกระบบปฏิบัติการขึ้นมาทำดอสขึ้นมาทำงานได้ แต่สื่อที่นำมาใช้ต้องเป็นสื่อที่มี
         การตรวจสอบและกำจัดไวรัสมาแล้วนะครับ      
    9. เมื่อเครื่องติดไวรัส ให้พยายามหาที่มาของไวรัสนั้น เพื่อหาวิธีกำจัดได้ง่ายดายครับ... 


ที่มาของภาพ : http://guruclubit.blogspot.com/2010/08/2010.html


ที่มาของภาพ : http://karnbasic.blogspot.com/2010/04/nod32.html

     นอกจากนี้ยังมีวิธีในการลดความเสี่ยงในการติดไวรัส โดยเราควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไวรัสก็จะแพร่กระจายในระบบเครือข่ายของเรา ซึ่งเราควรป้องกันโดยการเปิดเอกสารแนบในข้อความอีเมลที่คุณทราบแหล่งที่มา และทราบว่าเอกสารแนบนั้นคืออะไรเท่านั้น
    แต่ในบางครั้ง การกระทำดังกล่าวยังไม่เพียงพอ คุณผู้อ่านลองศึกษารายละเอียด เพื่อศึกษาว่าเราจะสามารถช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจากการติดไวรัสได้อย่างไร

     ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าได้ลงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้หรือไม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนงาย ๆ ดังนี้ครับ
     คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรม ค้นหาคำว่า "antivirus" ชื่อที่คุณพบอาจเป็นชื่อผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีชื่อเสียง เช่น* McAfee, Norton, Trend Micro หรือ Symantec

     ขั้นตอนที่ 2 : ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่เราใช้ เนื่องจากผู้เขียนไวรัสมักหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแพร่กระจายไวรัส จึงขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดข้อมูล ทั้งหมดเกี่ยวกับไวรัสใหม่ๆ ทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ เราสามารถใช้วิธีการ 2 วิธีต่อไปนี้คือ
       1. คลิกที่ไอคอนของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในถาดระบบที่อยู่ทางด้านล่างขวาของหน้าจอใกล้กับนาฬิกา คุณจะเห็นวันที่ที่คุณปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
       2.
เปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยการคลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรม จากนั้นให้คลิกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการปรับปรุงข้อมูล เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไวรัสล่าสุด (ข้อมูลปรับปรุงของซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส) ได้โดยการเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์นั้น 

    ขั้นตอนที่ 3 : เลือกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เหมาะกับการใช้งานของคุณถ้าคุณไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสติดตั้งในระบบของคุณ หรือคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมอื่น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก คุณควรพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการดังต่อไปนี้
       1. โปรแกรมมีการปรับปรุงอัตโนมัติหรือไม่ ซึ่งการดาวน์โหลดข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญ เราควรดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นทดลองมาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับ 
       2. ไม่ควรใช้โปรแกรมกำจัดไวรัส 2 โปรแกรมทำงานร่วมกัน คือถ้าเรามีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่แล้ว แต่ต้องการทดลองใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอื่น จะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมออกก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมใหม่เสมอ การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งโปรแกรมพร้อมกันอาจทำให้เกิดการทำงานที่ขัดแยังกันอย่างร้ายแรงค่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ 

    ขั้นตอนที่ : 4 ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา การปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานแบบออนไลน์ เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นได้โดยการปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอและการใช้ไฟร์วอลล์ ตรวจสอบไวรัสโดยอัตโนมัติ การติดตามการทำงานของไวรัสตลอดเวลา เท่านี้เราก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

แนะนำ : ขอให้ท่าผู้อ่านได้ศึกษารายละเอียดของข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำไปใช้งานจริงเพื่อป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพครับ!!!

 แหล่งสืบค้นข้อมูล :http://gotoknow.org/blog/kitty1246/125087

                                                                                                                                                                                


สร้างโดย: 
ขวัญชัย ขุมเงิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์