ตัวอย่างปริศนาคำทาย (1)

รูปภาพของ pch5784

ปริศนาเกี่ยวกับสัตว์

ปริศนาคำทาย

เฉลย
อะไรเอ่ยรถยนต์ก็ไม่ใช่ รถไฟก็ไม่เชิง วิ่งเตลิดเปิดเปิงอยู่กลางป่า กิ้งกือ หมายความว่ากิ้งกือเดินอยู่ทั่วไป
อะไรเอ่ยคนสามแสน หามแกนไม้ประดู่ กิ้งกือ แกนไม้ประดู่ หมายถึงตัวกิ้งกือมีสีแดงคล้ายสีของไม้ประดู่แดง
อะไรเอ่ยเขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก ศรปักอก นกก็ไม่ใช่ แมลงทับ
อะไรเอ่ยเรือนสองเสา หญ้าคาสองตับ นอนไม่หลับลุกขึ้นร้องเพลง