การบำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ sss28798

 

     การบำเพ็ญประโยชน์  สามารถทำได้ต่อครอบครัว ชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสังคมโลกด้วยเช่นกัน

     ครอบครัว กล่าวถึงครอบครัวแล้ว ครอบครัวมีความสำคัญต่อมนุษย์ คือเป็นผู้หล่อหลอมนิสัยใจคอความประพฤติ ค่านิยมและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับทุกคน ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ต้องมีหน้าที่รักษาครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น และมีความเจริญก้าวหน้า

     การทำประโยชน์ต่อครอบครัว มีดังนี้

๑. ประพฤติตนเป็นคนดี

๒. ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน

๓. ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่พ่อแม่ ครอบครัว

๔. ช่วยเหลืองานบ้านเมื่อมีเวลา

     หลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติคือ กุลจิรัฏฐิติธรรมคือ ธรรมที่ทำให้ครอบครัวอยู่ได้นาน ประกอบด้วย

     ๑. รู้จักหาของใหม่มาทดแทนของเก่าที่ขาดไป   อ่านเพิ่มเติม >>

     ๒. รู้จักซ่อมแซมของที่ชำรุดเพื่อความประหยัด    อ่านเพิ่มเติม >>

     ๓. รู้จักประมาณการกินการใช้ในอัตภาพ            อ่านเพิ่มเติม >>

     ๔. จ้างผู้มีศีลธรรมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน              อ่านเพิ่มเติม >>

 

     ชุมชน หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ไกล้เคียงกัน มีศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อาชีพที่คล้ายคลึงกัน

     การทำประโยชน์ต่อชุมชน มีดังนี้

๑. สร้างตนให้เข็มแข็งด้วยความสามคคี

๒. เมตตากรุณาช่วยเหลือกันและกัน

๓. ช่วยกันรักษาชุมชน

     ชุมชนต้องอาศัย สังควัตถุ ๔ คือ ธรรมที่ทำให้คนระลึงถึงกัน

ย้อนกลับ :)                                                                                                                                             กลับหน้าแรก :)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์