องค์การเอกภาพแอฟริกา (OAU)

           

 องค์การเอกภาพแอฟริกา  (OAU)

         สหภาพแอฟริกาเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อกำเนิดมาจากองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity: OAU) เมื่อปี 2545 (2002) โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์การเอกภาพแอฟริกาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        โดยเฉพาะในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพและสามารถแทรกแซงกิจการของประเทศสมาชิก โดยผ่านกองกำลังรักษาสันติภาพ นโยบายสำคัญที่สหภาพแอฟริกาเน้นคือ การพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และใช้แนวความคิด New Partnership for Africa’s Development หรือ NEPAD เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา

        ที่ผ่านมาสหภาพแอฟริกาและอาเซียนยังไม่มีกรอบความร่วมมือระหว่างกัน อย่างไรก็ดี ไทยได้เริ่มมีความ ร่วมมือกับสหภาพแอฟริกาบ้างแล้ว โดยการแต่งตั้ง ออท ผู้แทนถาวรประจำสหภาพแอฟริกา (ออท.ณ กรุงไคโร ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการ AU) เข้าร่วมกับภารกิจ UNAMID หรือ UN Mission in Darfur ซึ่งมีกองกำลังรักษาสันติภาพของ AU เป็นกำลังหลัก (อยู่ระหว่างการดำเนินการภายใน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมได้ภายในปี 2552) รวมทั้งได้บริจาคเวชภัณฑ์ที่ผลิต โดยองค์การเภสัชกรรมไทยให้กับ AMISOM หรือ African Union Mission in Somalia เพื่อใช้ในโรงพยาบาลกรุงโมกาดิชู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของโซมาเลีย มูลค่าหนึ่งหมื่นดอลล่าร์สหรัฐ (คาดว่าเวชภัณฑ์จะจัดส่งถึงภายในเดือนมิถุนายน 2552)

 

       วัตถุประสงค์ของ AU

  •                 -เพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จในการสร้างความเป็นเอกภาพ และภราดรภาพระหว่างประเทศ และประชาชนในแอฟริกา รวมทั้งเพื่อเร่งรวมตัวกันทั้งทางด้านสังคม และการเมืองภายในทวีป
  •                 -เพื่อส่งเสริมและปกป้องที่ทางของแอฟริกาในประเด็นของผลประโยชน์มาสู่ทวีปและชาวแอฟริกัน
  •                 -เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในทวีป
  •                 -เพื่อส่งเสริมให้แอฟริกามีบทบาทที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจโลกและการเจรจาระหว่างประเทศ
  •                 -เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  •                 -เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
  •                 -เพื่อทำงานกับหุ้นส่วนในระดับนานาชาติ ในการกำจัดโรคที่ป้องกันได้ และยกระดับสุขภาพของคนในทวีป

        บทบาทของ AU ในการรักษาสันติภาพในแอฟริกา

                      สภาสันติภาพและความมั่นคงของสหภาพแอฟริกา มีอำนาจในการคว่ำบาตรรัฐบาลประเทศสมาชิกในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และสามารถริเริ่มการปฏิบัติการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ในการตอบโต้กับความชัดแย้งที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในภูมิภาคนับตั้งแต่สภาสันติภาพและความมั่นคงเริ่มประชุมในปี ค.ศ.2004 ก็ได้มีบทบาทสำคัญในวิกฤตการณ์ในหลายประเทศอาทิ ในดินแดนดาร์ฟูร์ คอโมโรส โซมาเลีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บุรุนดี โกตดิวัวร์ รวมทั้งได้มีมติให้ก่อตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพสหภาพแอฟริกาในดาร์ฟูร์ และในโซมาเลีย โดยได้ร่วมกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าปฏิบัติการในดาร์ฟูร์ภายใต้ภารกิจ UNAMID และเข้าปฏิบัติการในโซมาเลียภายใต้ภารกิจ AMISOM เป็นต้น

เนื้อหาดี มีรูปภาพด้วย ทำให้เข้าใจมากขึ้น

 

OAU นี่ ดีจริง ช่วยแอฟริกาได้เยอะเลยย

 

^____^

เนื้อหาละเอียดดีค่ะ

เป็นประโยชน์ในการศึกษา ;)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 185 คน กำลังออนไลน์