แข่งขันคณิตศาสตร์ อังกฤษ ชิงถ้วยนายกฯ

กำหนดการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ประจำปี 2553 ชิงถ้วยรางวัล นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 


1. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (กรุณาระบุ E mail ให้ชัดเจนเพื่อเจ้าหน้าที่ตอบรับกลับ)
1.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่รวมรูปที่ติดในใบสมัคร) เขียนชื่อ-สกุล, ชั้น หลังรูป ให้ชัดเจนทุกใบ
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.4 สำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบ (Pay in slip) 
2. ค่าสมัครสอบ วิชาละ 150 บาท 
3. หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
4. นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 วิชา
5. ขั้นตอนการสมัคร

5.1 ชำระค่าสมัครสอบ โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนทองหล่อ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นางสาวภัทรวรรณ   เสรีวิชยสวัสดิ์ หมายเลข 206-0-66633-2
5.2 สามารถ Fax หรือ E-mail ใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงินมาก่อน ได้ที่        
Fax : 0-2940-0854 / 0-2940-0291 หรือ E-mail: info@wisehouseinter.com 
5.3 กรุณาส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ตามข้อ 1.1 – 1.4 ด้านบน) ทางไปรษณีย์ 
ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ไปที่    
เครือข่ายการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย – นานาชาติ W.I.S.E. House International
2/493 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์