ส่งงานสอบปลายภาคที่นี่

รูปภาพของ pchbolrat

อย่าลืมแจ้งNode พร้อมชื่อ ชั้น เลขที่

รูปภาพของ pch 5890

http://www.thaigoodview.com/node/81228

 

นายนราดูร  พูลศิลป์  ม.5/3  เลขที่8

รูปภาพของ pch5961

http://www.thaigoodview.com/node/79683

นายศราวุธ ซันนุ   ม.5/3  เลขที่13 

 

รูปภาพของ pch6853

http://www.thaigoodview.com/node/79697

นางสาว ณัฐฐา  ตรงใจลาน เลขที่ 33 ชั้น ม.5/3

รูปภาพของ pch5901

http://www.thaigoodview.com/node/79680

นางสาว ปภัสราพร  กุลเมือง เลขที่ 25 ชั้น ม.5/3

รูปภาพของ pch5901

 

นางสาว ปภัสราพร  กุลเมือง ชั้น ม.5/3 เลขที่25

รูปภาพของ pchpfil

http://www.thaigoodview.com/node/79711

ส่งงานค่ะ

 นางสาว พันธ์ทิพย์   สุคนธี เลขที่41 ม.5/3

รูปภาพของ pch6530

http://www.thaigoodview.com/node/79713/

ส่งงานค่ะ

นางสาว สุนันท์  นิจขะสุข เลขที่29 ชั้น ม.5/3

รูปภาพของ pch6849

นาย อาทิตย์ สะมะที เลขที่ 20 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/79794

รูปภาพของ pch7169

นาย ยงยุทธ ศรีคร่ำ ม.5/3 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/79791

รูปภาพของ pch6851

ส่งงานล่าสุด

น.ส.เจนจิรา สุวรรณฉิม เลขที่ 31 ชั้น ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/79706

รูปภาพของ pch6854

น.ส.ตุลาการ ทิศพายัพ เลขที่34 ม.5/3
http://www.thaigoodview.com/node/79705

รูปภาพของ pch6856

น.ส.เนติมา ประสิทธิพร เลขที่36 ม.5/3
http://www.thaigoodview.com/node/79704

รูปภาพของ pch 5940

นาย วสันต์ มาทา ม.5/3 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/79716

รูปภาพของ pch 5831

นาย สมประสงค์ ศรีรักษา เลขที่ 4 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/79679

น.ส.สุนทรี สำราญจิตร์ เลขที่39 ม.5/3
http://www.thaigoodview.com/node/79717

น.ส.สุนทรี สำราญจิตร์ เลขที่39 ม.5/3

รูปภาพของ pch 6858

http://www.thaigoodview.com/node/79714

น.ส วิไลภรณ์ คำศิริ

ม.5/3 เลขที่38

รูปภาพของ pch6844

นาย ธนากร จันทกูล ม.5/3 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/79681

รูปภาพของ pch 5930

http://www.thaigoodview.com/node/79682

น.ส อธิชา พรมน้อย

ม.5/3 เลขที่ 26

รูปภาพของ pch6855

http://www.thaigoodview.com/node/79712 นิลสา พฤกษ์พงศ์สุข เลขที่ 35

รูปภาพของ pch6855

http://www.thaigoodview.com/node/79712 นิลสา พฤกษ์พงศ์สุข เลขที่ 35

น.ส.กมลฌรัช แจ่มสว่าง ม.5/3 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/79707

รูปภาพของ pch5953

http://www.thaigoodview.com/node/79718

นาย ชูเกียรติ ระยับศรี ม.5/3 เลขที่ 11

รูปภาพของ pch5900

http://www.thaigoodview.com/node/79673

น.ส.ณัชชา พุ่มพวง เลขที่24 ชั้น ม.5/3

รูปภาพของ pch 5930

ส่งงานสอบปลายภาค

 น.ส อธิชา พรมน้อย เลขที่26 ม.5/3

 http://www.thaigoodview.com/node/79682

รูปภาพของ pch5966

น.ส.กนกวรรณ โฉมศรี เลขที่28 ม.5/3
http://www.thaigoodview.com/node/79709

รูปภาพของ pch 5930

ส่งงานสอบปลายภาค

น.ส อธิชา  พรมน้อย

 เลขที่26  ม.5/3

รูปภาพของ pch6852

http://www.thaigoodview.com/node/79703
น.ส.ฐิติยา เจริญผล เลขที่ 32 ม.5/3

รูปภาพของ pch7162

ส่งงานล่าสุดค่ะ

น.ส.น้ำฝน ตามจะโป๊ะ เลขที่ 40 ชั้น ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/79715

รูปภาพของ pch 6845

นาย มงคล บุญไชยแสน ม.5/3 เลขที่ 16

 

http://www.thaigoodview.com/node/79700

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์