การจัดหมวดหมู่ของไวรัส

รูปภาพของ sss28819

     การจัดหมวดหมู่ของไวรัส เกณฑ์จะนำมาใช้จัดหมวดหมู่ของไวรัสพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ชนิดของกรดนิวคลิอิก รูปแบบการจัดเรียงตัวเป็นชนิดสายคู่ (double strands) หรือชนิดสายเดี่ยว (single strand) เช่น DNA สายคู่ (double stranded DNA) DNA สายเดี่ยว (single stranded DNA) RNA สายคู่ (double stranded RNA) และ RNA สายเดี่ยว (single stranded RNA) 2. รูปร่างลักษณะของแคปซิด เช่น ขนาด สมมาตร และจำนวน capsomeres 3. การมีหรือไม่มี envelope ทำให้เกิดความทนทานต่อสภาพทางกายภาพและเคมี 4. คุณสมบัติทางซีรัมวิทยา (serology) 5. คุณสมบัติของโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ที่ปรากฏเนื่องจากไวรัสชนิดนั้น 6. เนื้อเยื่อและอาการของโรคที่เกิดกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยทั่วไปนักไวรัสวิทยาจะยึดการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยหลักการของ Baltimore Method ซึ่งยึดสาร พันธุกรรมเป็นหลัก

ตารางที่ 1 การจัดจำแนกไวรัสสัตว์โดยยึดประเภทของสารพันธุกรรมเป็นหลักตาม Baltimore Method of classification จะได้ไวรัส 6 Classes (ซึ่งต่อมามีการแยกออกมาอีก 1 class แต่ตำราส่วนใหญ่ยังคงยึดแบบ 6 classes)

ที่มาตาราง : http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/ViralDisease.html

 

 

 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่ของไวรัสก่อโรคในสัตว์

ที่มาตาราง : http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/ViralDisease.html

 

     การแบ่งกลุ่มเช่นนี้พบได้ในนักไวรัสวิทยาที่ศึกษาทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล แต่นักชีววิทยาทั่วไป
จะแบ่งกลุ่มไวรัสตามตระกูล (family) จีนัส (genera) และสปีชีส์ (species) ในปี 1966 มีการตั้ง ICNV
(International Committee on Nomenclature of Viruses) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการตั้งชื่อไวรัส (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็น ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) โดยไวรัสสัตว์ และแบคทีเรีย

จะมีชื่อตั้งแต่ระดับตระกูลลงไป ส่วนไวรัสพืชจะไม่ตั้งเป็นตระกูล จีนัส แต่จะใช้เป็น group โดยชื่อของ group
จะได้มาจาก prototype ของ group และในปัจจุบันยังมีการจำแนกไวรัสในระบบ คริพโตแกรม
(Cryptogram) อีกแบบหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อ
เรียกชื่อไวรัสด้วยชื่อที่คุ้นเคยเช่น เรียกไวรัสก่อโรคฝีดาษ (pox) ว่า poxvirus เรียกไวรัสก่อโรคจุดวงแหวนใน
มะละกอว่า papaya ring spot virus และเรียกไวรัสก่อโรคในตับว่า Hepatitis virus

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์