ม.ราชภัฎสวนสุนันทา รับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทางกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2553 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
         2.มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีหรือกำลังปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป(เป็นรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ไม่สวมชุดครุย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
         2.สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน ขำนวน 2 ชุด
         3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
         5.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
         6.หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 1 ฉบับ
         7.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ หรือนามสกุลไม่ตรงกันใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
         เกณฑ์การคัดเลือก
         -คัดจากใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์
         สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.ssru.ac.th/


ข้อมูลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์