ข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.2ภาคเรียนแรก

รูปภาพของ ppsmoorati

คำชี้

แจง   จงกากบาท  x ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดข้อเดียว
๑.  ปฏิทินนอกจากจะบอกวัน เดือน ปีแล้วยังบอกอะไรได้อีก
ก. เวลาเป็นชั่วโมง               ข. วันสำคัญต่าง ๆ           ค. ฤดูกาล

    ๒.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  ๑  รอบใช้เวลากี่วัน
           ก.  ๒๕๐ วัน                       ข. ๓๐๐ วัน              ค. ๓๖๕ วัน

   ๓.  ข้อกล่าวข้อใด ไม่ถูกต้อง
           ก. ดวงอาทิตย์บอกเวลากลางวันส่วนดวงจันทร์บอกเวลากลางคืน
           ข. นาฬิกาจะหยุดเดิน เมื่อคนเรานอนหลับ
           ค. เราต้องตื่นนอนตอนเช้าและรีบไปโรงเรียนให้ทัน

     ๔.  อดีต หมายถึง อะไร
          ก. ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว
          ข.  เวลาที่เป็นอยู่ในขณะนี้
          ค.  ช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง

     ๕.  ช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง เรียกว่าอะไร
          ก. อดีต           ข. ปัจจุบัน          ค. อนาคต

    ๖.  ข้อใด เป็นการกล่าวถึงอนาคต
          ก. เดือนหน้าก้องจะไปเที่ยวสุโขทัย
          ข. โก้กำลังเรียนหนังสือ
           ค. เมื่อเช้านี้ ตะวันไปทำบุญ

 

    ๗. เหตุการณ์ใด อยู่ในช่วงปัจจุบัน
         ก. ปีที่แล้วหน่อยอยู่ชั้น ป.๑
         ข.  นิดจะทำการบ้านตอนเย็น
         ค.  นุ่นกำลังอ่านหนังสือ

    ๘.  ข้อใด  ไม่เกี่ยวข้อง กับเวลาในอดีต
        ก.  เมื่อเช้าฉันตื่นสาย
        ข. เย็นนี้ฉันจะดูโทรทัศน์
        ค.  ฉันเคยไปจังหวัดลพบุรี

    ๙. ปีนี้ฉันอายุ ๗ ปี ใน.........ฉันจะมีอายุ ๘ ปี     คำใดควรนำมาเติมในช่องว่าง
        ก. ปีก่อน                  ข. ปีหน้า           ค. ปีใหม่

 ๑๐. ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือข้อใด
         ก. การแสวงหาขัอมูล
         ข. การรวบรวมข้อมูล
          ค. การนำเสนอข้อมูล

 ๑๑. โรงเรียนและวัด จัดเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะใด
        ก. บุคคล                 ข. สถานที่                ค. บันทึกของบุคคล

 ๑๒. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการคือข้อใด
        ก. บันทึกการเดินทาง           ข. ทะเบียนบ้าน            ค. ข้อความในหนังสือพิมพ์

๑๓.  จังหวัดใด มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากที่สุด
        ก. ชลบุรี                   ข.กรุงเทพฯ                  ค. สระบุรี

๑๔. อาชีพใด มีมากในชุมชนเมือง
       ก. เกษตรกรรม                    ข.อุตสาหกรรม                   ค.หัตถกรรม

 

๑๕. การประกอบอาชีพในข้อใด คล้ายคลึงกัน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
      ก.การเพาะปลูก                        ข.การประมง                  ค.การค้าขาย

๑๖. เราสามารถหาข้อมูลส่วนตัวของคนในครอบครัว ได้จากใคร
      ก. เพื่อนบ้านของเรา           
      ข.คนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเรา               
      ค.พ่อแม่ของเรา

๑๗.เหตุใดคนสมัยก่อนต้องอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผา
     ก.หาไม้มาสร้างบ้านได้ยาก           
     ข. ยังไม่รู้จักการสร้างบ้านเรือน
     ค. เป็นที่ซ่อนตัวจากภูติผี

๑๘. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสำคัญในการตั้งถิ่นฐานของคนสมัยก่อน
     ก. ความสมบูรณ์ของพื้นที่
     ข. ความสะดวกสบาย
     ค. ความปลอดภัยทางธรรมชาติ

๑๙. คนในสมัยก่อนอาศัยอยู่ที่ใด
     ก. ในหมู่บ้าน                       ข. ทุ่งนา              ค. ตามถ้ำและเพิงผา


๒๐. อาหารในข้อใด เป็นวัฒนธรรมการกินของชาติตะวันตก
    ก.  แฮมเบอร์เกอร์                         ข. ต้มยำกุ้ง                     ค. ข้าวเหนียวไก่ย่าง

๒๑. ปัจจุบันการเดินทางติดต่อกันไปยังสถานที่ต่าง ๆ ใช้การเดินทางทางใด
   ก. ทางอากาศ                                  ข. ทางบก                   ค. ทางน้ำ

๒๒. ข้อใดไม่ใช่อาหารของคนสมัยก่อน
  ก. แกงเขียวหวาน                            ข. น้ำพริกปลาทู                 ค. พิซซ่า

 

๒๓. ทำไมคนในปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
  ก. เพราะมีน้ำประปาใช้ ไม่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำ
  ข. เพราะน้ำในแม่น้ำเน่าเสียมาก
   ค.เพราะแหล่งน้ำลดน้อยลงมาก

๒๔. ใครเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
  ก. พระเจ้าอู่ทอง                          ข. พ่อขุนศรีอิททราทิตย์           ค.พ่อขุนรามคำแหง

๒๕. ข้อใดเป็นลักษณะการแต่งกายของคนไทยในสมัยก่อน
  ก. นุ่งโสร่ง                               ข. นุ่งผ้าขาวม้า                  ค. นุ่งโจงกระเบน

๒๖. ลักษณะเฉพาะที่เป็นส่วนผสมของอาหารไทยคือข้อใด
  ก. เน้นส่วนผสมประเภทเนย       
  ข. เน้นส่วนผสมประเภทพืชผัก  
   ค. เน้นส่วนผสมประเภทแป้งและน้ำมัน

๒๗.พืชผักประเภทใดที่เป็นส่วนผสมของอาหารไทย
  ก.พืชยืนต้น                  ข.พืชสมุนไพร              ค.ไม้ดอกไม้ประดับ

๒๘.ข้อใดไม่ใช่การแสดงความเคารพแบบไทย
  ก.การกอด                    ข.การกราบ                   ค.การไหว้

๒๙.ข้อใดเป็นการคมนาคมของคนในอดีต
  ก. การใช้โทรศัพท์มือถือ
  ข. การใช้โทรเลข
  ค. การใช้อีเมลย์

 

 

๓๐. ข้อใดเป็นสาเหตุให้สังคมในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน
  ก. คนในอดีตไม่ฉลาด
  ข. คนในอดีตไม่ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  ค. คนในอดีตไม่ต้องทำงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 203 คน กำลังออนไลน์