สุขภาพกาย ... สุขภาพจิต

รูปภาพของ dam


                  

                 การออกกำลังกาย การพักผ่อนและร่วมกิจกรรมนันทนาการ

        ความหมายและความสำคัญของการออกกำลังกาย การพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ

             การออกกำลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานมากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัย และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ จนส่งผลให้ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ
          การพักผ่อน  หมายถึง การหยุกพักการปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะความตึงเครียดหรือความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของคนเรา
          นันทนาการ   หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เราปฏิบัติด้วยความสมัครใจในเวลาว่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากความพอใจและความเพลิดเพลิน


หลักปฏิบัติเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย

1. ยึดหลัก "4 พ" คำว่า "หลักสี่พอ" ประกอบด้วย "บ่อยพอ หนักพอ นานพอ และพอใจ"
2. สำรวจสุขภาพของตนเอง
3. ตัดสินใจเลือกชนิดของการออกกำลังกาย โดยต้องให้เหมาะกับเพศและวัย
4. กำหนดโปรแกรมออกกำลังกาย
5. ข้อควรระวังในขณะออกกำลังกาย ควรหยุดออกกำลังกายทันที หากขณะออกกำลังกายมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
 
                                                                                                                       

                                        


                                                                                                 


 

                      

สร้างโดย: 
นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ / นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์