เร่งคลอดมาตรการคืนภาษีจูงใจถ่ายหนังเมืองไทย[27ก.ย.53]

รูปภาพของ sudarat

 

 

บอร์ดภาพยนตร์ วธ.เร่งคลอดมาตรการคืนภาษี เพื่อจูงใจผู้สร้างภาพยนตร์ ยกกองมาถ่ายทำที่ประเทศไทย โดยจะมีทั้งคืนภาษี และให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยใน 1 เดือน ก่อนเสนอ ครม....

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้พิจารณาสาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษี ให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยที่ประชุมมีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง ในการจัดทำรายละเอียดของมาตรการให้เสร็จภายใน 1 เดือน โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษี 2 มาตรการ ได้แก่ 1. การคืนภาษีเพิ่มเต็มจำนวน (ร้อยละ 100) เป็นเงินสดให้บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศ และ 2. การคืนภาษีอื่นๆ ทุกประเภทที่มิใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดภาษีทุกประเภทที่บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศต้องจ่ายให้ไทย

ส่วนมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 4 ประเภท ได้แก่ 1. ยกเว้นการเก็บภาษีนักแสดงต่างชาติในอัตราศูนย์ 2. การปรับปรุงข้อความในแบบแจ้งขออนุญาตทำงานชั่วคราวของชาวต่างชาติของกระทรวงแรงงาน 3. การลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และ 4. การจัดทางด่วนพิเศษในการตรวจลงตราเข้าประเทศที่สนามบินนานาชาติทุกแห่งของไทย ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนเช่นกัน จากนั้นจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใช้มาตรการดังกล่าว หากการดำเนินการดังกล่าวไม่มีปัญหาอะไรคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ก่อนสิ้นปี 2553 นี้

"การลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศแต่ละเรื่อง จะเสียภาษีทุกประเภท รวมประมาณร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งหมด ดังนั้นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและการคืนภาษีประเภทอื่นในสัดส่วนที่เหมาะสมกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้น" นายวีระ กล่าว.

สร้างโดย: 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/114473

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์