การสัมภาษณ์

รูปภาพของ sss27754

การสัมภาษณ์

ก. ความหมาย
    การสัมภาษณ์ คือ การพูดกันเจรจากัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ข. แบบของการสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นพิธีการ คือ การสัมภาษณ์ที่เป็นกันเองหรือเป็นการส่วนตัว ไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากนัก เพียงแต่มีเป้าหมายของการสัมภาษณ์ และคำถามไว้ล่วงหน้า
         ก) การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว คือ การที่ผู้สัมภาษณ์ไปพบผู้ให้สัมภาษณ์โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า เพื่อถามข้อเท็จจริงบางอย่าง ใช้ได้กับคนทุกระดับ
         ข) การสัมภาษณ์ด้วยวิธีซักถามทางโทรศัพท์ เป็นวิธีการที่ผู้สัมภาษณ์โทรศัพท์ไปถามบุคคลที่อยู่ทางบ้าน หรือที่ทำงาน คำถามแบบนี้จึงเป็นคำถามสั้นๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เสียเวลาในการตอบ


2. การสัมภาษณ์แบบเป็นพิธีการ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ มีพิธีรีตรอง โดยผู้ให้สัมภาษณ์จะมีการนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์  ณ สถานที่ใด้ที่หนึ่ง ตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์จะได้มีเวลาเตรียมตัว การสัมภาษณ์แบบนี้มักจะเป็นการสัมภาษณ์บุคคล

ค. คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์
          ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีศิลปะในการเข้าถึงผู้ให้สัมภาษณ์ ด้วยวิธีการที่เป็นกันเอง เพื่อให้ได้สัมภาษณ์ตรงตามความต้องการ ผู้สัมภาษณ์ที่ดีจึงควรรู้สิ่งต่อไปนี้ คือ
1. รู้จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. มีบุคลิกภาพดีทั้งท่างทาง
4. มีมรรยาทในการพูด
5. เวลาผู้สัมภาษณ์ตั้งคำถาม
6. ต้องมีความรู้ดีในเรื่องทีจะสัมภาษณ์
7. ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา

ผู้ให้สัมภาษณ์
1. ควรรู้เรื่องที่จะให้สัมภาษณ์ หากผู้สัมภาษณ์ส่งคำถามล่วงหน้า ผู้ให้สัมภาษณ์ควรอ่านให้เข้าใจ
2. อยู่รอพบผู้มาสัมภาษณ์ตามเวลานัดหมาย
3. ไม่ขอสินจ้างรางวัลในการให้สัมภาษณ์
4. ถามผู้สัมภาษณ์เมื่อไม่เข้าใจ
5. ไม่แสดงท่าเบื่อหน่ายในการให้สัมภาษณ์

ง. การเตรียมตัวสัมภาษณ์
1. นัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า
2. เตรียมหัวข้อสัมภาษณ์ตามเค้าโครงเรื่องที่มีอยู่
3. ผู้ให้สัมภาษณ์ควรจะรู้ภูมิหลังหรือความเป็นไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งในด้านชีวประวัติย่อๆ และงานของเขา หรืองานอดิเรก ระดับการศึกษา ความสำเร็จในชีวิต
4. เตรียมอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อม
5. เตรียมสถานที่สัมภาษณ์ตามความเหมาะสมแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งควรจะเป็นห้องที่สะดวกสบายพอควร
6. ไม่ถามนำ คือ ไม่แนะคำตอบแก่ผู้ให้สัมภาษณ์

จ. การเริ่มสัมภาษณ์และการสิ้นสุดการสัมภาษณ์
การเริ่มสัมภาษณ์ควรจะเริ่มด้วยการปฏิสันถารกับผู้ให้สัมภาษณ์ อาจแสดงคารวะ

ฉ. การสัมภาษณ์เวลาสมัครเข้าทำงาน(ผู้ให้สัมภาษณ์)
1. ก่อนสัมภาษณ์ ควรจะพยายามศึกษาเรื่องราวของหน่วยงาน หรือ องค์การหรือบริษัทที่ไปสมัครงานไว้ พร้อมทั้งความรู้เรื่องตำแหน่งหน้าที่ที่ตนสมัคร
2. เมื่อถูกเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์ ควรจะเคาะประตูเมื่อได้รับอนุญาต จึงค่อยเดินเข้าไปอย่างสุภาพ แล้วยกมือไหว้กรรรมการแต่ละท่านจนครบ
3. ขณะสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องตั้งใจตอบคำถามอย่างชัดถ้อยชัดคำ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. การจบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องไม่ลืมคำกล่าวขอบคุณ แล้วทำความเคารพผู้สัมภาษณ์ทุกคนอีกครั้ง
 
เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์
1. จัดห้องสัมภาษณ์ที่ไม่พลุกพล่าน มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการสัมภาษณ์
2. ผู้สัมภาษณ์ควรมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. คำนึงถึงความสามารถของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเกณฑ์
4. มีเทคนิคในการสัมภาษณ์
5. มีใจเป็นธรรม

 

HOME 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 135 คน กำลังออนไลน์