ประกวดวาดภาพ-เขียนบทความ หนุมานกับการทำความดีทุกวัน

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้รับเกียรติจากศาลาเฉลิมกรุงและ CSR Club โดยสมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย เริ่มรณรงค์การจัดกิจกรรมเสริม CSR Campus ปี 3 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิด “โขนไทยรักคนไทย” เชิญเยาวชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการจัดประกวดวาดภาพ และการเขียนบทความจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดีทุกวัน” ชิงทุน 3 แสนบาท


การจัดประกวดการเขียนบทความและวาดภาพเพื่อส่งเสริมแนวคิด “โขนไทยรักคนไทย” ในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดีทุกวัน” เป็นการกระตุ้นและร่วมสร้างให้เยาวชนได้ระลึกถึงศิลปะวัฒนธรรมและ จริยธรรมประจำชาติ ซึ่งเยาวชนทั่วประเทศ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบของบทความหรือประเภทภาพวาด


รางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นเงินสดมูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท และรางวัลชมเชยประเภทละ 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 300,000 บาท


ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคือนักเรียนและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-22 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือตนเองที่อาคารจตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค ชั้น 36    ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2202-8000   สอบถามและข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1677 และ 08-9492-3545 หรือ http://www.dtac.co.th/ และ Email: jirasakki@dtac.co.th
นายพีระพงษ์ กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะดูแลและเสริมสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วม ความรักแต่ระดับเยาวชน จึงหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมเรื่องการศึกษา จริยธรรม และวัฒนธรรมแก่เยาวชนไทย และถูกสะสมประกอบเป็นรากฐานภาพใหญ่ในวันข้างหน้าให้พัฒนาและยั่งยืนเพื่อสังคมไทยในทุกภาคส่วน”


ทั้งนี้ ในการทำโครงการ CSR Campus “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “จริยธรรม ศีลธรรม ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นน้ำตลอดสายธาร รวมการทำสัมมนากลุ่มเพื่อร่วมกันค้นหาโครงงาน CSR ที่ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจ CSR แบบบูรณาการ ความคิดเชิงธุรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  และได้ลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์