ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน

องค์กรอภิบาล ร.พ.คามิลเลียน เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ออกแบบโลโก้) เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 10,000 บาท หมดเขต สิ้นเดือนตุลาคม 2553

คุณสมบัติ : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน หากทราบภายหลัง เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

การส่งผลงาน

1. ผลงานสื่อถึงความเป็นผู้นำด้านสุขภาพอนามัย มุ่งสู่มาตรฐานสากล และความเป็นคามิลเลียน โดยไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน
2. ผลงานประกวดมีขนาด 6 x 6 นิ้ว หรือ 6 x 9 นิ้ว
3. มีสัญลักษณ์ หรือ ลายเส้น ที่แสดงถึงเครื่องหมายกางเขนแดงซึ่งเป็นตราของโรงพยาบาล
4. ส่งในรูปแบบกระดาษ A4 และรูปแบบไฟล์ .JPEG ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI ใส่ CD-ROM
5. มีรูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล โดยสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ กระดาษจดหมาย ซอง นามบัตร กระดาษเอกสารภายใน-ภายนอก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญลักษณ์ ฯลฯ และงาน 3 มิติ ได้แก่ ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ ประติมากรรมลอยตัว ฯลฯ
6. ไม่จำกัดเทคนิค ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น และสามารถใช้ในการพิมพ์ได้ทั้งสี และขาวดำ
7. ผลงานมีคำอธิบาย ความหมายของรูป สีที่ใช้ พร้อมข้อความ - ภาษาไทย "50ปี ร.พ.คามิลเลียน" หรือ ภาษาอังกฤษ “50th Anniversary Camillian Hospital" และการได้รับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA & HPH
8. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลจะไม่ส่งคืนผลงานคืนให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. องค์กรอภิบาล โรงพยาบาลคามิลเลียน จะไม่รับผิดชอบถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับความล่าช้า การสูญหาย เสียหายของผลงานที่อาจจะเกิดขึ้น

วิธีการส่งผลงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ http://www.camillianredcross.com/
ส่งแบบสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A4 ทั้งสี และขาวดำ ติดบนกระดาษแข็ง หรือพลาสติลูกฟูก ด้านหลัง ระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมไฟล์งานในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป โดยบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ องค์กรอภิบาล ร.พ.คามิลเลียน 423 ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2185-1444 (อัตโนมัติ)
หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ องค์กรอภิบาล ร.พ. คามิลเลียน 423 ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 55 คลองตัน-เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 พร้อมระบุมุมซองว่า “ผลงานประกวดสัญลักษณ์ 50 ปี” ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผลการตัดสิน
ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์กรอภิบาล คุณมณฑา สุขสาลี หรือ บาทหลวงวุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก ร.พ.คามิลเลียน 423 ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2185-1444 (อัตโนมัติ) e-mail: avuthikorn@hotmail.com www.camillianredcross.com/

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์