แข่งวาดภาพมรดกโลก


ยูเนสโกเชิญชวนประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการการศึกษามรดกโลก : การประกวดแข่งขันวาดภาพที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราวการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับเยาวชนนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553 – 2554  ของยูเนสโก  (UNESCO World Heritage Education Programme (WHE) : Patrimonito International Storyboard Competition 201 – 2011)

หัวข้อการประกวดแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
-มรดกโลกกับบทบาทของชุมชน
-มรดกโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-มรดกโลกกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-มรดกโลกกับความหลากหลายทางชีวภาพ


สำหรับ Storyboard ที่คณะกรรมการตัดสินระดับนานาชาติคัดเลือกไว้จะได้รับการนำไปจัดทำเป็นภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว (Cartoon Animation) โดยมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก


ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพวาดไปยัง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ ศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.0-2628-5646–8 ต่อ 120   หมดเขตส่ง Storyboard ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดรายละเอียด www.opec.go.th/images/stories/Doc1.pdf
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์