อักษรฯศิลปากร สอบตรงโครงการพิเศษ

         คณะอักษรศาสตร์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาโดยใช้คะแนนสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)ผลสอบ O - NET วิชาภาษาไทย   วิชาสังคมศึกษา   วิชาภาษาอังกฤษ   โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30  ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป    โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 ทั้งนี้เลือกใช้คะแนนสอบของ   ครั้งที่ดีที่สุดของการสอบประจำปี พุทธศักราช 2553 หรือครั้งที่1/2554 การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้รับการประกาศว่ามีสิทธิสอบสัมภาษณ์) จำนวน 175 คนรับสมัคร ประมาณเมษายน-พฤษภาคม2554
         สนใจสอบถามได้ภายในเวลาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนน ราชมรรคาใน  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000  โทร 0-3425-6709 โทรสาร : 0-3425-6709 , 0-3425-5794  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 034-256709


(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์