มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับเรียนปริญญาตรีรอบสอง

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบสอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เรียนโปรแกรมคณิต-วิทย์

          2.มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          หลักฐานในการสมัคร

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน

          3.สำเนาใบรับรองผลการเรียน ( 5 ภาคการศึกษา)

          4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

          5.ใบรับรองแพทย์

          6.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

          สนใจสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่ http://agroindustry.rmutsv.ac.th/admission.php

โทร.0-7535-0013 ต่อ 101     

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104279แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์