โครงการเพชรราชพฤกษ์ คัดเรียนม.มหาสารคาม 165 คน

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 จำนวน 165 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ฯลฯ (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน)ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด
         2.มีสัญชาติไทย
         3.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรตต่อการศึกษา
         4.มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤคิดี
         5.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ค่ำกว่า 3.00 (โรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนขนาดใหญ่เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75)
         6.ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ
         7.ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
         หลักฐานการสมัคร
         1.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาหรือใบรับรองผลการศึกษา
         2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป(ติดใบสมัคร)
         3.สำเนาเอกสารแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ
         4.คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
         สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.science.msu.ac.th/ ส่งใบสมัครไปได้ที่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์