ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 สวัสดีค่ะทุกคน สื่อการเรียนรู้นี้ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทางเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ได้อย่างดี เช่น ปัญหาการเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาทางด้านการเงิน

ปัญหาการขึ้นราคาของน้ำมัน ราคาสิ่งที่บริโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลาฟื้นฟู ท่านสามารถปรับตัวกับภาวะปัญหาเศรษฐกิจ

เหล่านี้ได้ง่ายๆโดยเริ่มจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษา

การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมได้ที่สื่อการเรียนรู้แห่งนี้

         

        หากพบข้อผิดพลาดหรือสงสัยประการใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่าง 

                      หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่  n.palm@hotmail.com     

 

สร้างโดย: 
คุณครู หทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข ,นางสาว ชนิกานต์ อภิสิทธิ์สมัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์