มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเรียนหลักสูตรอินเตอร์

           มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  8 พฤษภาคม 2551 รวม  4 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาการเงิน  การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่  สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ การผลิตแอนิเมชั่น การผลิตภาพยนตร์ และการผลิตรายการโทรทัศน์
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์
          หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327 และ 1245 E-mail : icdad@mahidol.ac.th หรือ www.muic.mahidol.ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104280 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์