ELECTROSTATIC

 

 

สื่อการเรียนรู้นี้จะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์
 
 
ในแขนงฟิสิกส์ภาคของวิชาไฟฟ้า ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในเรื่องไฟฟ้าสถิต 
 
 
ก็ขอ.......
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาทางฟิสิกส์ใน............เรื่องไฟฟ้าสถิต
 
 
เราจะมาเรียนรู้ว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไีร 
 
 
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
 
 
เกี่ยวข้องอย่างไรกับคนเรา
 
 
นำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้อย่างไร
 
 
แหล่งที่มาของภาพ : http://variety.teenee.com/science/img9/35603.jpg
 
 
 
 
" ไฟฟ้าสถิต (Static electricity)  เป็นแขนงวิชาไฟฟ้า ที่กล่าวถึงวิชาไฟฟ้าที่อยู่นิ่งกับที่ " 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
                                             
 
 
 
ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ
 
ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยค่ะ
 
 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล และ นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์