โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของพืชดอก

 

               

            โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของพืชดอก เป็นหนึ่งในบทเรียนวิชาชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทุกคนที่สนใจในเรื่องนี้

            เนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วย ประเภทของเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของราก ลำต้น และใบ อีกทั้งยังมีตัวอย่างข้อสอบที่ได้รวบรวมมาให้ลองฝึกหัดทำหลังจากได้ศึกษาเนื้อหาต่างๆในสื่อการเรียนรู้นี้แล้ว

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในบทนี้ที่ได้ยกมานำเสนอ จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และสามารถติชมได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นในสื่อการเรียนรู้นี้

            สุดท้าย...ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

 

   

สร้างโดย: 
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์