ม.ศรีปทุม ต่อหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management) ประจำปีการศึกษา 2551

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 กรณีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

2.ผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละกลุ่มวิชาก่อน

รับสมัครถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

สนใจติดต่อสอบถาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์  ชั้น 17 โทร.0-2298-0181-3

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104259  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)

ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์