คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ตอนที่ 1    พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด
1. ความถี่สัญญาณนาฬิกาเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้บอกความเร็วของคอมพิวเตอร์ได้
2. รอมเป็นหน่วยความจำที่เก็บโปรแกรมไบออส และอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว
3. ในอนาคตไมโครโพรเซสเซอร์แบบสารกึ่งตัวนำจะทำงานด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงขึ้นเรื่อย ๆ
4. หน่วยความจำแคชเป็นหน่วยความจำที่ทำให้การทำงานของซีพียูเร็วขึ้น
5. ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้สัญญาณนาฬิกาความถี่เท่ากันจะทำให้ความเร็วของคอมพิวเตอร์เท่ากัน
6. แรมขนาดเท่ากัน แต่ความเร็วบัสต่างกันจะทำให้ความเร็วของคอมพิวเตอร์ต่างกัน
7. โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์มักจะมีขนาดของเรจิสเตอร์ใหญ่กว่าขนาดของแรม
8. อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าโดยทั่วไปมักจะเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก


ตอนที่ 2   พิจารณาคำถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1.ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
ก. การทำงานภายในของซีพียู
ข. ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา
ค. ความเร็วบัสบนเมนบอร์ด
ง. ถูกทุกข้อ
2. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลกลางในพีซี
ก. ชิป
ข. ไมโครโพรเซสเซอร์
ค. เมนบอร์ด
ง. การ์ดแสดงผล
3. การบอกความจุของหน่วยความจำจะใช้หน่วยใด
ก. เรจิสเตอร์
ข. กิกะไบต์
ค. แอดเดรส
ง. ถูกทุกข้อ
4. หน่วยเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในเอแอลยู เรียกว่าอะไร
ก. เรจิสเตอร์
ข. หน่วยความจำแคช
ค. หน่วยความจำหลัก
ง. หน่วยความจำบัฟเฟอร์
5.หน่วยใดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
ก. control unit
ข. register
ค. machine cycle
ง. arithmetic logic unit
6. อุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์จะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใด
ก. ใช้การทำงานของสารกึ่งตัวนำ
ข. ใช้ระบบบัส
ค. เชื่อมโยงทางแสง
ง. เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก
7. ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดของการแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
ก. bit depth
ข. nit
ค. aspect ratio
ง. resolution


ตอนที่ 3 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานกี่หน่วย อะไรบ้าง อธิบายและยกตัวอย่าง
2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
3. งานออกแบบที่ต้องแสดงผลเป็น 3 มิติ ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติอย่างไร
4. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อเมนบอร์ดมีอะไรบ้าง อธิบายและยกตัวอย่าง
5. ยกตัวอย่างวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
วีระวรรณ มิตรณรงค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์