วิทยาลัยตาปี รับป.โท M.B.A.

 

วิทยาลัยตาปี กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration Program (M.B.A.)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science Program in Information Technology (M.Sc.)

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน Master of Laws Program in Public Law (LL.M.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ก.พ.รับรอง

2.มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

3.เฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง S403 ชั้น 4 อาคารศรีไพโรจน์ วิทยาลัยตาปี

โทร.0-7720-4431-2, 0-7726-4225

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104261  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)

ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai