ม.วงษ์ชวลิตกุล รับต่อป.โท-เอก หลายสาขา

 

            มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551

            หลักสูตรที่เปิดรับ

            ระดับปริญญาโท

            -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

            -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

            -หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

            ระดับปริญญาเอก

            -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

            -หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

            -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.vu.ac.th  หรือโทร.0-4420-3778-84

            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104262 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)    

         ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์