ศาสนากับความเชื่อ ในประเทศเกาหลี

.

.

.
         
.
.
.
 ::..   ศาสนาและความเชื่อ   ..::  
.............ศาสนาพุทธและวัดวาอาราม
.......ศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่ เกาหลีอย่างเป็นทางการเมื่อ 1,600 ปีมาแล้วในปี 372 เมื่อปี 375 ก็ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกขึ้นในป้อมกุงแนซอง (Gungnaeseong Fortress) เมืองหลวงของอาณาจักรโคคูเรียว (Goguryeo Kingdom)ตั้งแต่ นั้นมาวัดพุทธของเกาหลีก็ได้เป็นปูชนียสถานที่ซึ่ง
พระสงฆ์จะได้ใช้ชีวิต วิปัสสนา และขัดเกลาจิดใจให้ผุดผ่องจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆในโลก
.......วันนี้ วัดวาอารามต่างๆมากมายได้อนุรักษ์สิ่งหลงเหลือทางศิลปะจำนวนมากเสมือนเป็น หลักฐานยืนยันศิลปะดั้งเดิมอันมีลักษณะเฉพาะของศาสนาพุทธซึ่งได้เจริญเติบโต ขึ้นในคาบสมุทรแห่งนี้ จากทั้งหมดนี้บ้างซ่อนอยู่กลางหุบเขาท่าม กลางป่าสน ลำธารใสราวกับกระจก และหน้าผาทะยานเพียงแค่เดินไปให้ถึงเท่านั้นผู้มาเยือนก็จะสดชื่นทั้งกายใจ

.......มีนิกายต่างๆมากมายเกิดขึ้น ในเกาหลี รวมถึงนิกายเซน แทโก,ชนแท, ชินกัก และ พุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่ใหญ่ที่สุดคือคณะสงฆ์โชเกแห่ง
นิกายเซน (
www.buddhism.or.kr) ผู้คนกว่า 10 ล้านคนเรียกตนเองว่าพุทธศาสนิกชนและได้มีการขึ้น ทะเบียนวัด 862 แห่งจนถึงปี 2003


งานทางวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนา

วัดโชเกซา - โปรแกรมชีวิตในวัด

.
.
.

........ตาม ที่มีการขอกันมาทางวัดได้จัดโปรแกรมที่มีประโยชน์หลายโปรแกรมให้นักท่อง เที่ยวต่างชาติเพื่อช่วยให้บรรดานักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์และเข้าใจ ศาสนาพุทธเกาหลีภายในระยะเวลาอันสั้น

........ประกอบไปด้วยโปรแกรมพื้นฐาน (ทัวร์วัดโชเกซา, พิธีดื่มชา, และการนั่งสมาธิแบบเซน) โปรแกรมปฏิบัติ (บารูกอง-ยาง (Barugongyang) การทานอาหารสี่ชาม) และโปรแกรมเข้าร่วม (การพิมพ์พระคัมภีร์ การวาดรูปทางพุทธศาสนา และการทำโคมรูปบัว)
........พาเหรดโคมดอกบัวในวันประสูติของพระพุทธเจ้า ทุกวัดในเกาหลีจะมีการเฉลิมฉลองการประสูติของพระพุทธเจ้าด้วยเทศกาลโคมดอกบัวในวันอาทิตย์ก่อนวันที่ 8 เมษายน ตามปฏิทินทางจันทรคติ

........หลัง จากพิธีการทางศาสนาแล้วพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและผู้ติดตามจะเดินอย่างเคร่งขรึม ผ่านย่านใจกลางเมืองโดยถือโคมจุดเทียน ในโซล     การเดินพาเหรดถูกจัดให้เริ่มที่สนามกีฬาทงแดมุนและเดินไปยังวัดโชเกซา จากเวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น พิธีกรรมทางศาสนายงซานแจ (Yeongsanjae Ritual Ceremony) วัดพงวอนซา (Bongwonsa Temple) มีชื่อเสียงว่าเป็นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันล้ำค่า อาทิเช่น
........การ เต้นรำต่างๆ และการวาดภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมทางศาสนายงซานแจ (มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญหมายเลข 50) วัดจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอันมีลักษณะ เฉพาะนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ของเดือนที่ 5 ทางจันทรคติ
................ลัทธิขงจื๊อ
........ยุค สมัยโชซอนได้ถือลัทธิขงจื๊อเป็นมโนคติในการปกครองประชาชน ไม่นานหลังการก่อตั้งราชวงศ์รัฐได้ก่อตั้งซึงเคียนควาน (Sung Kyun Kwan) หรือสถาบันขงจื๊อแห่งชาติและสถาบันในบริวาร ฮยางเกียว (hyanggyo) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดอารามขงจื๊อ

................การให้การศึกษาตามแบบขงจื๊อเกี่ยวกับจริยธรรมในครอบครัวและสังคมและมุ่งหวังให้มีการเคารพต่อบรรพบุรุษ
........ลัทธิ ขงจื๊อเบ่งบานมากขึ้นในช่วงกลางของสมัยโชซอนเมื่อโรงเรียนเอกชนเรียกว่าโซ วอน (seowon) ได้จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศเพื่อสอนจริยธรรมแบบขงจื๊อสำหรับชนรุ่นหลัง โรงเรียนแห่งแรกคือแบกุนดองโซวอน (Baegundong Seowon) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1542 ยุคโชซอนอาจถูกบรรยายได้ว่าเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของลัทธิขงจื๊อปรัชญา ซึ่งได้แผ่ซ่านซึมเข้าไปในสามัญสำนึกของชาวเกาหลี ในบรรดารูปแบบต่างๆของมรดกในลัทธิขงจื๊อที่สามารถพบได้ในวันนี้คือพิธีการ ต่างๆเช่นชองเมียว เจเร (Jongmyo Jerye) พิธีบูชาบรรพบุรุษแห่งชาติกระทำที่อารามหลวงชองเมียว
........(ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1995) และซอกจอน แทเจ (Seokjeon Daeje) พิธีตามแบบขงจื๊อที่สถาบันขงจื๊อซึงเคียนควาน และชาวเกาหลีคิดเป็นเปอร์เซนต์จำนวนมากยังได้ไปเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับใน สุสานทุกปีที่ชูซก เทศกาลการเก็บเกี่ยวเพื่อสักการะบูชาบรรพบุรุษด้วยการเซ่นไหว้ด้วยอาหารและ เครื่องดื่ม
.
.

ยุคโชซอน: 1392-1910
 .
 .


..............
สถาบันขงจื๊อซึงเคียนควานและซอกจอน แทเจ (Sung Kyun Kwan Confucian Academy and Seokjeon Daeje)
........กระทำที่อารามแทซองจอนในซุงคยุนควาน ซอกจอน แทเจเป็นพิธีแบบขงจื๊อจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ขงจื๊อ สานุศิษย์ และ ปราชญ์แห่งลัทธิขงจื๊อชาวจีนและเกาหลีที่มีชื่อเสียง เป็นการแสดงแบบขงจื๊อที่ใหญ่โตที่สุดและได้มีการอนุรักษ์ประเพณีนี้ในเกาหลี อยู่แม้ว่าในจีนจะไม่มีการจัดอีกแล้ว
........- จัดขึ้นในทุกฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงในวันที่เลือกระหว่าวันที่สองและแปดของเดือนทางจันทรคติ
........- พิธีการมีการผสมผสานด้วยดนตรีทางศาสนาและการเต้นรำเป็นแถวๆ
................โดซาน โซวอน (Dosan Seowon)
ที่ อันดองมีโรงเรียนขงจื๊อที่มีชื่อเสียงมากมายรวมทั้งโดซาน โซวอน (Dosan Seowon) และเบียงซาน โซวอน (Byeongsan Seowon) ในปี 1574 ช่วงยุคราชวงศ์โชซอนนั้นปราชญ์แห่งลัทธิขงจื๊อได้สร้างโดซาน เซียววอนเพื่อเป็นการระลึกถึงปราชญ์นามเด่นชื่อ ยี ฮวาง (Yi Hwang) ที่เป็นที่รู้จักกันดีกว่าในนามปากกาว่า โทเก (Toegye)
................เบียงซาน โซวอน (Byeongsan Seowon)
........สร้างขึ้นในปี 1613 และอุทิศให้กับการได้ประจักษ์ถึงความรุ่งโรจน์ของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในลัทธิขงจื๊อนาม ริว ซอง-เนียง (Ryu Seong-nyong)  เบียงซาน โซวอนเป็นโรงเรียนขงจื๊ออีกแห่งที่มีชื่อเสียงในเขตอันดอง โดซานโซ วอนและเบียงซาน โซวอนเป็นโรงเรียนในบรรดาโรงเรียนแห่งลัทธิขงจื๊อเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้น จากการถูกทำลายในปี 1868 ระหว่างการปกครองของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนามฮึงซอน แทวอนกุน (Regent Heungseon Daewongun) พิธีการสักการะขงจื๊อมีขึ้นที่นี่ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
0
 0
สร้างโดย: 
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ นางสาวรวิภา ยสทะแสน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์