วิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับป.บัณฑิต-โท บริหาร

                วิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                -หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

                คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ก.พ.รับรอง

                2.ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ หรือตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำหนด

                3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                สนใจติดต่อได้ที่ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โทร.0-2432-6111  หรือทางเว็บไซต์ www.rc.ac.th

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104265  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)

    ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์