วิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับป.บัณฑิต-โท บริหาร

                วิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                -หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

                คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ก.พ.รับรอง

                2.ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ หรือตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำหนด

                3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                สนใจติดต่อได้ที่ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โทร.0-2432-6111  หรือทางเว็บไซต์ www.rc.ac.th

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104265  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)

    ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 202 คน กำลังออนไลน์