ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับป.โท 5 หลักสูตร

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551
           หลักสูตรที่เปิดรับ
           -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
           -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
           -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
           -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
           2.กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม ข้อ 1ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจ
           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1518 (บัณฑิตวิทยาลัย) หรือต่อ 1161, 1171
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104269  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)
           ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์