ประเทศจีน ดินแดนแห่งอารยธรรม

 ผู้จัดทำ โดย ...

 

นางสาวเบญจพร ฟู  และ  คุณครูสุรีย์   เครือประสิทธิ์

 

สารจาก นักเรียน  ..  ภาษาจีนถือว่า เป็นภาษาที่สำคัญในปัจจุบัน  และมีใช้กันมาก  รวมไปถึงอารยธรรม  ประเพณีต่างๆ ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์  ที่ควรค่าแก่การศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่หก  ได้ศึกษาภาษาจีนมาเป็นระยะเวลา สาม ปี  จึ่งร่วมมือกับคุณครู สุรีย์ เพื่อร่วมกันจัดทำสื่อการเรียนรู้  เพื่อเผยแพร่ให้บยุคคลทั่วไปได้ศึกษา และนำไปใช้

 

สารจาก คุณครู .. ทุกวันนี้  ภาษาจีนได้ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ  ในแง่ต่างๆ  ทั้งด้านการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจ  ซึ่งปัจจุบันคนจีนได้ เข้าร่วมการทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  ทั้งด้วยปัจจัยเรื่องขนาดของประเทศ  จำนวนประชากร  ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก  และเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดนโยบายเศรษฐกิจ   และจีนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย รัฐบาลไทยได้กำหนดให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสำหรับคนไทย  ข้าพเจ้าจึงร่วมมือกับเบญจพร  ในการจัดทำสื่อเรียนรู้นี้

 

 

 

+ ถัดไป +

ปนะเทศจีนศิลปะประเพณี

  เทศกาลอาหารจีนภาษาจีน
สร้างโดย: 
นางสาวเบญจพร ฟู และ คุณครูสุรีย์ เครือประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์