ค้นหาตนค้นพบงาน

    

ลักษณะบุคลิกภาพและอาชีพของบุคคล 6 กลุ่มตามทฤษฎีของ จอห์นแอล ฮอลแลนด์

เป็นส่วนหนึ่งในวิชาแนะแนว ใช้ในการค้นหาตัวตันและอาชีพที่เป้นความถนัดของบุคคลแต่ละบุคคลมีดังนี้

 

   

                                   

                                

                                

 

ลักษณะบุคลิกภาพและอาชีพของบุคคล6กลุ่ม

ตามทฤษฎีของจอห์น แอล ฮอลแลนด์

ค้นหาตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 

ผู้จัดทำ

น.ส. ชุตินันท์  ค้อชากูล , นางรุจี อภัยพลชาญ , นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และ นางสาว ชุตินันท์ ค้อชากูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์