Project พออยู่ พอกินและพอเพียง

โครการนี้ดีจริงๆ

รูปภาพของ pus60128

ในโคงการ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกิน และพอเพียง

เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ ได้ทำกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้เพิ่มมาด้วย

อยากให้ทุกคนมาสนใจกันเยอะๆน้าLaughing

กิจกรรมในProjectสนุกมากมีหลายอย่างเช่น จุดไฟ หาอาหาร  ขอความช่วยเหลือ ครับSmile

 

โครงการเป็นโครงการที่ดีมากครับ ผมได้ความรู้มากมายครับฐานแต่ละฐานก็สนุกมากครับCoolLaughing c:

            หนูรู้สึกชอบโครงการนี้มากค่ะ จากที่ได้เรียน Project นี้มา หนูก็ได้รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะ ทีได้มีพ่อหลวงอย่างในหลวง ในการเรียน Project นี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ในหลวงทรงคิดขึ้นมา ในการเรียนที่ข้าพเจ้าได้เรียน ข้าพเจ้าได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้ง การพอเพียง อาชีพ เงินตราไทย การเอาตัวรอดเมื่อประสบภัย และถุงยังชีพ ในการเรียนรู้นี้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมาก เพราะมีทั้งการเข้าฐาน และสร้างผลงาน จึงทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนไผทอุดมศึกษามากค่ะที่ได้จัดทำ Projectนี้ขึ้นมา  ขอบคุณค่ะ

Projectที่โรงเรียนจัดนี้เป็นที่น่าสนใจและได้ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจุดไฟด้วยวิธีธรรมชาติ และวิวัฒนาการเงินไทย การออกแบบถุงยังชีพ

ผมว่าProjectนี้สนุกมากครับ

Projectที่โรงเรียนจัดนี้เป็นที่น่าสนใจและได้ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจุดไฟด้วยวิธีธรรมชาติ และวิวัฒนาการเงินไทย การออกแบบถุงยังชีพ

ผมว่าProjectนี้สนุกมากครับ

Projectที่โรงเรียนจัดนี้เป็นที่น่าสนใจและได้ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจุดไฟด้วยวิธีธรรมชาติ และวิวัฒนาการเงินไทย การออกแบบถุงยังชีพ

ผมว่าProjectนี้สนุกมากครับ

Project นี้สนุกมากค่ะ ! และเรายังได้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะ

รวมถึง เราสามารถนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เพราะมีการเรียนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดและการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

วิวัฒนาการเงินไทยและยังได้ดู VDO เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะ

รูปภาพของ pus60505

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน

YellYellYellโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก   เพราะว่าทำให้รู้จักการเอาตัวรอดและการใช้ถุงยางชีพให้เป็นประโยชน์  ในยามฉุกเฉินค่ะ  ข้าพเจ้าจึง

รู้สึกชอบโครงการนี้ค่ะ  และขอให้ทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ  เพื่อให้คนอื่ๆ และน้องๆ รุ่นหลังๆ ได้มาศึกษาและเรียนรู้โครงการนี้ เพื่อให้ทุกคนได้

นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะLaughingLaughingLaughing

โครงการนี้สนุกมากค่ะ ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำถุงยังชีพ การช่วยตัวเองเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ และก็สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ

หนูรู้สึกสนุกและดีใจมากที่ได้เรียน Project นี้และหนูก็อยากให้มีโครงการนี้อีกค่ะ Smile 

โครงการ Project:ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกิน และพอเพียง:พออยู่ พอกิน และพอเพียง เมื่อผมได้เรียนรู้มาด้วยตัวเองแล้ว ผมรู้สึกซาบซึ้ง

มาก เพราะสามารถใช้ชีวิตได้เมื่อประสบภัยพิบัติ โดยการ ใส่ของที่จำเป็นไว้ในถุงยังชีพ มีสาระสำคัญมากมายที่สอนให้ผมรู้ว่า อาชีพทุกอาชีพมี

ความสำคัญทั้งหมด ผมชอบ Projectนี้ มากเลยครับInnocentLaughing

หนูชอบกิจกรรมที่5มากค่ะเพราะได้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆและทำถุงยังชีพและหนูก็ได้รู้อะไรอีกหลายอย่างมากมาย

และหนูก็อยากให้มีprojectยังนี้ตลอดไป Cool

โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนุกมาก แถมยังมีความรู้มากมาย สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ฉันดีใจมากที่ได้เรียนProject โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกินและพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

โครงการทุกโครงการทำให้เด็กมีความรู้Smile       แล้วได้รู้เกี่ยวกับการยังชีพSealedLaughing

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ขอขอบพระคุณอาจารย์กัญฐภาและโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งใจสานต่อเจตนารมย์ของท่านครับ ข้าพเจ้าจักตามรอยพ่อเเห่งแผ่นดิพออยู่พอกินเเละพอเพียง

ยังมีกิจกรรมเยอะกว่านี้อีกสนุกมากๆด้วยได้ความรู้เยอะเเยะเลย

ยังมีกิจกรรมเยอะกว่านี้อีกสนุกมากๆด้วยได้ความรู้เยอะเเยะเลย

ยังมีกิจกรรมเยอะกว่านี้อีกสนุกมากๆด้วยได้ความรู้เยอะเเยะเลย

ยังมีกิจกรรมเยอะกว่านี้อีกสนุกมากๆด้วยได้ความรู้เยอะเเยะเลย

Project นี้สำคัญมากเลยครับ เพราะได้ทั้งความรู้เรื่องภัยภิบัติ และได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางด้านพออยู่ พอกิน และพอเพียง ของในหลวงด้วยครับ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำด้วยครับ ผมคิดว่าดีแล้วครับที่มี Project นี้ครับ

สนุกมากมายเลยค่ะ มีกิจกรรมดีๆให้ทำมากมายเลยค่ะ^^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์