Project พออยู่ พอกินและพอเพียง

โครงการนี้ดีเยี่ยมมากเลยคัฟ-w-ใช้ได้ทุกวัย>w<

เป็นโครงการทีี่ดีมากครับ  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงครับCool

โรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่ดีมาก มีทั้งหลักสูตรต่างๆ ที่น่าเรียนผมชอบมากเลยครับ

Cool

เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ

พวกเราทุกคนควรทำเป็นตัวอย่างให้เด็กไทยทุกๆคนค่ะ

เพราะโครงการนี้ทำให้เรารู้ว่าคำว่าพอเพียงเป็นอย่างไร

รูปภาพของ PUS6118

project นี้ทำให้ได้เรียนรู้เรื่อง ถุงยังชีพ

รูปภาพของ tanaphat

ได้รู้อะไรหลายอย่าง เช่น ภัยพิบัติทางธรมชาติ ทำถุงยังชีพ อุปกรณ์ในถุงยังชีพ วิธีการเอาตัวรอด

                                       ...........................ขอบคุณในหลวงมากครับ................................ 

 

ในโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินพออยู่พอกินและพอเพียงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการดำรงชีพด้วยถุงยังชีพและการเตรียมการต่าง ๆ และการกรองน้ำ

ที่จากไม่สะอาดกลายเป็นน้ำที่กินได้และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย และข้าพเจ้าก็ชอบ Project นี้มากเลยค่ะ

ในโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินพออยู่พอกินและพอเพียงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการดำรงชีพด้วยถุงยังชีพและการเตรียมการต่าง ๆ และการกรองน้ำ

ที่จากไม่สะอาดกลายเป็นน้ำที่กินได้และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย และข้าพเจ้าก็ชอบ Project นี้มากเลยค่ะ

รูปภาพของ pus61111

ในโครงการพออยู่พอกินและพอเพียงเป็นโครงการที่ดีเพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้าพเจ้า ชอบ ลง กิจกรรม นี้ มาก เพราะ ใช้ใน ชีวิตประ จำ วัน ได้ ด้วย

ข้าพเจ้าชอบวิชา Project มากเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเอง

และยังสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงSmile

 

 

ข้าพเจ้าอยากทำโครงการนี้เพราะให้ประชาชนมีเศรฐกิจพอเพียงมากๆ

มันจะดีมากถ้าปฏิบัติ

และได้ทำถุงยังชีพด้วย

ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาProjectเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเช่นไรอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนคือเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งมีVcdให้นักเรียนดูอีกด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ดูนั้นมันเป็นสิ่งเตือนใจให้ข้าพเจ้าได้ช่วยลดโลกร้อนWinkWinkWinkFoot in mouthSurprisedLaughing

ข้าพเจ้าอยากทำโครงการนี้เพราะให้ประชาชนมีเศรฐกิจพอเพียงมากๆ

มันจะดีมากถ้าปฏิบัติ

และได้ทำถุงยังชีพด้วย

ข้าพเจ้าชอบการลงกกิจกรรมในครั้งนี้มากและยังมีความรู้ที่สามารถนำไปไช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและยังสามารถนำไปบอกต่อหรือนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อีก

ข้าพเจ้าชอบวิชาprojectมาก

และวิชานี้สามารถนำมาประยุกตืใช้ในชีวิตประจำวันไดด้วย

กิจกรรมนี้สนุกมากและได้ความรู้ในเรื่องต่างข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนอย่างมาก จึงเรียนมาเพื่อทราบWink

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนข้าพเจ้าว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลย เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักคำว่าพอเพียงมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงสนับสนุนและชอบโครงการนี้มาก

โหย_ยาว จริง งิ

จา อ่าน หมด ม้าย

แต่ รู้ สึก ว่า โครง งาน นี้ เขา ดี จริง น่ะ -*-

----อย่างไรก็แล้วแต่ เราจะทำตามคำสอนของในหลวงให้เยอะที่สุด----

ข้าพเจ้าได้รับ_หลากลายอย่างในการเรียนโครงงานนี้ อยากเรียนอีกแต่ขอไม่หนักน่ะ

-----------------------------ขอขอบพระคุณในหลวงค่ะ-------------------------------------

€ จากผู้หวังดีในห้อง6/11 €

ต่อ.. ข้าพเจ้ารู้สึกชอบและได้ความรู้ต่างๆในProjectนี้เพราะว่าในโครงงานนี้ช่วยให้เราพุ่งพาอาศัยตัวเองได้และช่วยให้เราอยู่คนเดียวในป่าได้อย่างเช่น

การจุดไฟ การกรองน้ำ การศึกษาเงินตรา และในวันนี้ ข้าพเจ้ามีโอกาศได้ตอบ ข้าพเจ้าจึงอยากบอกว่า ข้าพเจ้าและผองเพื่อน รักในหลวงค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีในหลวง คงจะไม่มีเรา...

...

♣I am NIN€♣ผมไม่ชอบการเรียนPROJECTจบ

                Smileกิจกรรมนี้ทำให้ฉันรู้จักค่าของเงินในอดีต-ปัจุบันวิถีชีวิตของคนในอดีต และการที่หาเงินมาได้ลำบากเช่นไรพวกเราควรประหยัดไปฟุ่มเฟือยร่วมถึงเศรษฐกิจพอเพียงด้วยที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยสร้างกิจกรรมดีๆเหล่านี้ ขอบคุณค่ะSmile

ดีนะค่ะเพราะได้เรียนรู้เงินโบราณเเละยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับถุงยังชีพว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง    Tongue out

Smileproject นี้สามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ในหลายๆกิจกรรมSmile

สวัสดีชาวโลกอีกครั้ง

project เป็นวิชาที่ดีสอนให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Project  นี้  เป็น project ที่ดีและสอนอไรต่างๆที่เรายังไม่รู้ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องตน  การผูกเงื่อน  การจัดถุงยังชีพ  และได้ทำกิจกรรมมากมาย  แล้วยังได้ทำชิ้นงานเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ  เรื่องเงินตราไทยในอดีต

 

กิจกรรมนี้ทำให้ผมรู้หลายอย่างใน  โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินพออยู่พอกินและพอเพียงครับLaughing

โครงการนั้ดีมากๆ เพราะ สอนให้ได้รู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากอุทกภัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์