สระ+วรรณยุกต์

สระ

สระในภาษาไทยมี 21 รูป ซึ่งรูปสระเหล่านี้จะนำไปประกอบเป็นรูปสระที่ใช้จริงอีกต่อหนึ่ง

·                                 วิสรรชนีย์ นมนางทั้งคู่

·                                 ไม้หันอากาศ หางกังหัน ไม้ผัด

·                                 ไม้ไต่คู้ ไม้ตายคู้

·                                 ลากข้าง

·                                 พินทุ์อิ

·                                 ฝนทอง

·                                 นิคหิต นฤคหิต หยาดน้ำค้าง

·                                 " ฟันหนู, มูสิกทันต์

·                                 ตีนเหยียด ลากตีน

·                                 ตีนคู้

·                                 ไม้หน้า

·                                 ไม้ม้วน

·                                 ไม้มลาย

·                                 ไม้โอ

·                                 ตัวออ

·                                 ตัวยอ

·                                 ตัววอ

·                                 ตัวรึ

·                                 ฤๅ ตัวรือ

·                                 ตัวลึ

·                                 ฦๅ ตัวลือ

วรรณยุกต์

วรรณยุกต์ในภาษาไทยมี ๔ รูป ๕ เสียง

คำทุกคำในภาษาไทยจะมีเสียงวรรณยุกต์เสมอ แม้ว่าจะไม่มีรูปวรรณยุกต์แสดงให้เห็นก็ตาม

รูปวรรณยุกต์

·       - ไม้เอก

·        - ไม้โท

·         - ไม้ตรี

·    - ไม้จัตวา

เสียงวรรณยุกต์

·         เสียงสามัญ

 ·          เสียงเอก

·          เสียงโท

·        เสียงตรี

·     เสียงจัตวา

   

   

   

   

   

   

สร้างโดย: 
นางสาวเกวลิน ทวีสุข,นางสาวชนัญญา ศรีสุริยพันธ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 200 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak