การบริหารจิตและเจริญปัญญา!ขอเชิญผู้เข้าชมทุกท่านเข้าสู่สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เนื้อหาสาระในสื่อนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทุกเพศทุกวัย

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ เน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นสำคัญ การบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นวิธีการดูแลและทำนุ

บำรุงจิตใจของ มนุษย์ให้มีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสมาครอบงำให้รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อ บาปกรรม โดยใช้วิธีการฝึกตามหลักสติ

ปัฏฐาน ๔ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะดีเลิศและมีจิตมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการเจริญปัญญา เพราะจะช่วยให้ผู้

ปฏิบัติมีการพูด การคิด และการกระทำที่ถูกต้อง โดยอาศัยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อที่จิตและปัญญาของมนุษย์จะได้รับการ

พัฒนาให้สูงขึ้น มีการเรียนรู้ได้รวดเร็วและถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนและสังคม^^'

สุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวพัชรภรณ์ บับพานหวังว่าผู้ที่ได้เข้าชมสื่อการเรียนรู้ของดิฉันจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อย ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ และสามารถติดต่อหรือแจ้งมาได้ที่ w.winei@hotmail.com ค่ะ
ขอขอบพระคุณ
คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุลที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้
 

สร้างโดย: 
นางสาวพัชรภรณ์ บับพาน สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯและพระอาจารย์มหาถวิล จารุเตโช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์