world building

Welcome++

ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาภายในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจ ปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษา

อังกฤษ ที่ดูเหมือนจะเป็น สิ่งสำคัญในปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาที่สากล และเป็นที่นิยม  สำหรับ

สื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่อง "Word Building" ซึ่งมีความจำเป็นในการเรียนภาษา

อังกฤษเป็นการเติมคำศัพท์เพื่อใช้ในการปฎิเสท และเป็นการทำให้คำศัพท์เดิม เป็นคำที่มี

ความหมายเปลี่ยนไป 

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมในสื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้ และหวังว่าจะได้รับประโยชน์

ไม่มากก็น้อย

 

สร้างโดย: 
นางสาวศิริวรรณ ต่ายจันทร์ และ ครูศุทธินี กิจเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์