สุโขทัย

SUKHOTHAI


 

ศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งในสมัย สุโขทัย เพราะถือว่าเป็นศูนย์รวม จิตใจของคนไทย นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่น เช่น การปกครอง ประเพณี เริ่มแรกคนไทยในสุโขทัยนับถือผีสางเทวดา ต่อมาได้มีชนชาต ิอื่นนำศาสนาที่มีหลักปฏิบัติ ที่มีแบบแผนเข้ามาเผยแผ่ จึงได้นำความเชื่อของ ศาสนาเหล่านั้นมาผสมผสานกับความเชื่อเดิมของตน เช่น จากขอม จากศาสนาพราหมณ์ จากพุทธนิกายมหายานจากจีน

ความเจริญทางพระพุทธศาสนา

- สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ เข้ามา มีบทบาทมากในกรุงสุโขทัยพระองค์ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคง โดย ประชาชนชาวสุโขทัย มีโอกาสศึกษาธรรมและฟังเทศน์จากพระสงฆ์ ที่พระองค์ ทรงอาราธนามาจากเมืองนครศรีธรรมราช ทุกๆวันธรรมสวนะ จะเห็นได้จากการ ที่พระองค์ทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรไว้ที่กลางดงตาล เพื่อให้พระสงฆ์ แสดงธรรมแก่ประชาชน นอกจากนั้น พระองค์ยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงอุปถัมภ์ ศาสนา โดยพระองค์ทรงสร้างวัดวาอารามเป็นจำนวนมากในกรุงสุโขทัย

- สมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด ในกรุงสุโขทัย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ โดยผ่านความเจริญ เข้ามา ทางเมืองนครพัน และได้มีพระสงฆ์จากสุโขทัยหลายรูป เดินทางไป ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาที่เมืองนี้ แล้วนำเข้ามาเผยแผ่ยัง กรุงสุโขทัย

ความเจริญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑
๑. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ทรงศึกษาพระธรรมคำสอนจนแตกฉาน และ ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาคือ ไตรภูมิพระร่วง
๒. พระองค์ทรงออกผนวชระหว่างครองราชย์ ที่วัดป่ามะม่วง กรุงสุโขทัย พระองค ์ทรงได้รับการยกย่องว่า เป็นนักปราชญ์ และธรรมราชา
๓. มีปูชนียสถานเกิดขึ้นมากมาย พระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูปด้วยสำริด หลายองค์ที่มีความงดงาม และทรงสร้างวัดในเขต กำแพงเมือง และนอก กำแพงเมือง
๔. นำพระพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่ยังดินแดนอื่น โดยพระองค์ทรงส่ง คณะสงฆ์จากสุโขทัย ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเมืองเชียงใหม่ เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง

ประเพณีที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย

- ประเพณีการทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ประชาชนชาวสุโขทัยยึด ปฏิบัติเป็นประจำ คือ การทำบุญตักบาตรทุกวันตอนเช้า หรือไปทำบุญ ที่วัดในวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันทอดกฐิน
- ประเพณีการบวช โดยมีความเชื่อว่าการบวช เป็นการช่วยอบรม สั่งสอนให้เป็นคนดีและทดแทนพระคุณพ่อแม่ ตลอดจนศึกษาพระธรรมวินัย
- ประเพณีการสร้างวัดในเขตพระราชวัง โดยไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แต่เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญๆ ได้แก่ วัดมหาธาตุ นับว่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตพระราชวังแห่งกรุงสุโขทัย

พระราชพิธีที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย

๑. พระราชพิธีจองเปรียง-ลอยพระประทีปหรือพิธีลอยกะทง
๒. พระราชพิธีวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ในวันสำคัญนี้ประชาชนชาวสุโขทัย ทำบุญตักบาตร ถืออุโบสถ และรักษาศีล
๓. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สร้างโดย: 
นางสาวอภัสรา มูลมณี นางมาลัยวรรณ จันทร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์